Курси
Силабуси курсів кафедри

Силабуси курсів кафедри за іншими освітніми програмами

Дисципліна Викладач Курс, факультет (спеціальності)
1 Бази даних та знань Піддубна Л.А. (к.ф.-м.н., доцент) 2 курс ФМІ (ПМ, СО (і))
2 Базові алгоритми олімпіадних задач з інформатики Караванова Т.П. 4 курс ФМІ (СО (і), СО (м))
3 Вища математика

Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М.,

Кушнірчук В.Й. (к.ф.-м.н., доценти)

1 курс ЕФ (ЕК, Фін., ОО, МЕ, УП, Мен.)
4 Вища математика Клевчук І.І. (д.ф.-м.н., доцент) 1 курс ФБАтаДПМ (Буд.)
5 Вища математика Клевчук І.І. (д.ф.-м.н., доцент) 3 курс ФБАтаДПМ (Буд. Ск.ф.н.)
6 Вища математика   Дорошенко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) 2 курс ФБАтаДПМ (Буд.)
7 Економетрика Дорошенко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) 2 курс ГФ (Мен.)
8 Інтелектуальні інформаційні системи Юрченко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) 4 курс ФМІ (КН, СА)
9 Інформатика та програмування Фратавчан Т.М. (к.ф.-м.н., доцент) 1курс ГФ, ІБХтаБР (ЗК)
10 Комп'ютерні мережі Матвій О.В. (к.ф.-м.н., доцент) 2 курс ФМІ (ПМ)
11 Комп'ютерні мережі та Інтернет Шкільнюк Д.В. (к.тех.н.) 2 курс ФМІ (СО (м))
12 Математичні основи інформаційної діяльності  Фратавчан Т.М. (к.ф.-м.н., доцент) 1курс ФІПта МВ (МВ)
13 Методи обчислень Черевко І.М. (д.ф.-м.н., професор) 4 курс ФМІ (М, СО (м), СО (і))
14 Методи оптимізації  Пасічник Г.С. (к.ф.-м.н., доцент) 4 курс ФМІ (ПМ)
15 Об'єктно-зорієнтоване програмування Фратавчан Т.М. (к.ф.-м.н., доцент) 2 курс ФМІ (СО (і))
16 Операційні системи Дорош А.Б. (к.ф.-м.н.) 3 курс ФМІ (СО (і))
17 Платформи корпоративних інформаційних систем Горбатенко М.Ю. (к.ф.-м.н.) 3,4 курс ФМІ (ПМ)
18 Програмування Фратавчан Т.М. (к.ф.-м.н., доцент) 1 курс ФМІ (Матем.)
19 Програмування Фратавчан Т.М. (к.ф.-м.н., доцент) 1 курс ФМІ (СО (м))
20 Програмування Фратавчан Т.М. (к.ф.-м.н., доцент) 1 курс ФМІ (СО (і))
21 Програмування та підтримка Веб-застосунків Дорош А.Б. (к.ф.-м.н.) 3 курс ФМІ (СО (і))
22 Статистика Дорошенко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) 1курс ГФ (Мен.)
23 Сучасні інформаційні технології Піддубна Л.А. (к.ф.-м.н., доцент) 3 курс ФМІ (Матем.)
24 Теорія алгоритмів Караванова Т.П., Івасюк Г.П. 2 курс ФМІ (СО (і))
25 Теорія ймовірностей та математична статистика

Фратавчан Т.М., Кушнірчук В.Й.

(к.ф.-м.н., доценти)

1 курс ЕФ (ЕК, Фін., ОО, УП, Мен.)
26 Теорія ймовірностей та математична статистика  Пасічник Г.С. (к.ф.-м.н., доцент) 3 курс ФМІ (ПМ)
27 Теорія ймовірностей та математична статистика Кушнірчук В.Й. (к.ф.-м.н., доцент) 3 курс ФМІ (СО (і), СО (м))
28 Теорія керування Лукашів Т.О. (к.ф.-м.н., доцент) 4 курс ФМІ (ПМ)
29 Технології розробки розподілених баз даних Матвій О.В. (к.ф.-м.н., доцент) 5 курс ФМІ (ПМ)
30 Верстка веб-сторінок та інтерактивність із JS Готинчан Т.І. (к.ф.-м.н., доцент) загальноуніверситетський вібірковий курс (презентація курсу)
31 Основи програмування (мова Python) Юрченко І.В. (к.ф.-м.н., доцент) загальноуніверситетський вібірковий курс (презентація курсу)