Олімпіади

керівник: доцент кафедри Караванова Тетяна Петрівна

   Гурток «Розв’язування олімпіадних задач з інформатики» почав свою роботу у 2011 році. Учасниками гуртка переважно є студенти 1-2 курсів факультету математики та інформатики.

   Метою гурткових занять є участь студентів в інтелектуальних змаганнях з програмування і, в першу чергу, у різних етапах Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, що є складовою ACM International Collegiate Programming Contest.

   Основою розв’язання будь-яких олімпіадних задач з програмування є оптимальні алгоритми. Ознайомлення з деякими з них передбачено програмами навчальних дисциплін, що мають стосунок до алгоритмізації та програмування. Однак, слід зауважити, що, на жаль, за підсумком у студентів не складається цілісної картини використання оптимізаційних алгоритмічних методів для розв’язання задач з програмування. У деяких провідних закордонних навчальних закладах викладається такий предмет як «Алгоритми», який об’єднує в собі оптимізаційні алгоритми з різних алгоритмічних тем.

   Саме тематичною метою роботи гуртка є поєднання оптимізаційних алгоритмічних методів в єдину цілісну платформу. Протягом однорічного курсу студенти знайомляться з такими темами:

  • алгоритми довгої арифметики;
  • елементи комбінаторики в алгоритмічних задачах;
  • алгоритми на графах;
  • основи динамічного програмування;
  • жадібні алгоритми;
  • алгоритми обчислювальної геометрії.

   Сучасні олімпіадні задачі вимагають від учасників змагань розробки таких алгоритмів, які б вкладалися в обмежений, визначений авторами задачі, час та використання обмеженого обсягу пам’яті комп’ютера. Тому думка, що всі проблеми підвищення ефективності роботи розробленої програми можна вирішити на рівні лише технічного забезпечення, виявляються хибними. Тільки розробка оптимального алгоритму на рівні мінімізації виконуваних дій дасть очікуваний результат.

   І ще одним питанням розробки ефективних алгоритмів є тестування розроблених алгоритмів. Навички добору тестів для перевірки роботи алгоритму – є одним із найважливіших етапів його розробки. На жаль, набуття студентами саме такого досвіду переважно залишається поза увагою на практичних та лабораторних заняттях. Під час обговорення алгоритмічних методів та розв’язуванні конкретних задач чимала увага приділяється саме питанню їх тестуванню.

   Одним із етапів гурткової роботи є проведення індивідуальних та командних олімпіадних факультетських змагань, які проводяться в он-лайн режимі. Це дає можливість студентам набути досвіду наступної участі в різних етапах змагань в рамках ACM ICPC.

   Протягом 2012-2019 років команди студентів факультету математики та інформатики займали призові місця на 1-3 етапах Всеукраїнської студентської АСМ-олімпіади (http://matmod.fmi.org.ua/).