Черевко Ігор Михайлович

Черевко Ігор Михайлович

завідувач кафедри математичного моделювання, професор

     Ігор Михайлович Черевко розпочав трудову діяльність після закінчення у 1978 році Чернівецького державного університету на посаді асистента, з 1986 року працював старшим викладачем, доцентом кафедри прикладної математики, завідувачем кафедри математичного моделювання. Закінчив аспірантуру при кафедрі прикладної математики і механіки ЧДУ в 1982 році та докторантуру при Київському університеті імені Тараса Шевченка у 2002 році. З 2005 року продовжує працювати на посаді декана факультету математики та інформатики.

     Захистив кандидатську дисертацію на тему „Дослідження інтегральних многовидів сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь” у 1983 році, докторську дисертацію „Інтегральні многовиди та апроксимаційні алгоритми дослідження диференціально-функціональних рівнянь”– у 2004 році.

     У 1997 році відзначений грантом „Соросівський доцент” міжнародного фонду Відродження.

     І.М.Черевко читає низку курсів, а саме: числові методи, аналіз даних, статистичні методи обробки інформації, моделювання жорстких систем, диференціально-функціональні рівняння та їх застосування для студентів; керує виконанням курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт студентів та науковою роботою аспірантів і здобувачів факультету математики та інформатики.

     І.М.Черевко веде активну наукову і громадську роботу: голова вченої ради факультету   математики та інформатики,  член  Вченої  та  методичної  рад університету. Член науково-методичних комісій МОН України (2011-2015 рр.) з прикладної математики та інформатики; математики, механіки та статистики; член робочої групи МОНУ з розробки стандарту напряму «Прикладна математика». З 2016 року член науково-методичної комісії з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій (підкомісія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології») Міністерства освіти і науки України Академік академії наук вищої школи (секція "Математики").

     Під керівництвом І.М. Черевка виконуються угоди про міжнародне співробітництво факультету математики та інформатики з науковими закладами Польщі, Румунії, Молдови, Латвії. У 2016–2018 рр. Черевко І.М. був координатором від ЧНУ міжнародного проекту ERASMUS+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та рекомендацій» (QUAERE). У 2019 році Черевко І.М на запрошення університету Сан-Дієго (Каліфорнія, США) проводив наукові дослідження з професором Є. Зельмановим.

     Наукові інтереси І.М. Черевка стосуються теорії диференціально-функціональних рівнянь. Ним розроблена методика дослідження сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь методом інтегральних многовидів, побудовано й обґрунтовано схеми апроксимації початкових і крайових задач та досліджені ітераційні алгоритми знаходження їх розв'язків. Опубліковано понад 200 науко­вих та навчально-методичних праць, серед яких 1 монографія, 6 підручників та посібників з грифом МОНУ, 1 посібник за ухвали вченої ради університету. Підготував чотирьох кандидатів наук.  

     І.М. Черевко — один із провідних спеціалістів в Україні з диференціально-функціональних рівнянь, член програмних та організаційних комітетів, запрошений лектор міжнародних наукових конференцій з цієї тематики, успішно працює з молодими науковцями.

     За значні досягнення в роботі відзначений Подякою МОН України (2005), Почесною грамотою МОН України (2007), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006), Знаком відмінник освіти України (2009), медаль «На славу Чернівців» (2015 р.).

     Опублікував понад 200 науко­вих та навчально-методичних праць, серед яких 1 монографія, 6 підручників та посібників з грифом МОНУ, 1 посібник за ухвали вченої ради університету.

СЕРТИФІКАТИ

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=msY8uWsAAAAJ&hl=ru 
ORCID ID:  http://orcid.org/0000-0002-2690-2091
Researcher ID:  http://www.researcherid.com/rid/G-3796-2017 
SCOPUS Author ID: 15520902400

Забезпечує читання дисциплін:

 • Математичне моделювання динамічних систем і процесів;
 • Аналіз даних;
 • Моделювання жорстких систем на ЕОМ;
 • Методи обчислень.

Основні публікації:

 1. Черевко И.М. Об интегральных многообразиях сингулярно возмущённых дифференциально-разностных уравнений нейтрального типа // Укр. матем. журн. – 1982. – 34, N1. – C. 81-88.
 2. Черевко И.М., Якимов И.В. Численный метод решения краевых задач для интегро-дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом // Укр. матем. журн. – 1989. - 41,N6. – С. 854-860.
 3. Черевко И.М. Оценка фундаментальной матрицы сингулярно возмущенных дифференциально-функциональных уравнений и некоторые ее применения // Дифференц. уравнения. – 1997. – 33, N2. – С. 281-283.
 4. Черевко І.М. Розщеплення лінійних сингулярно збурених диференціально-різницевих систем // Доп. НАН України. – 1997. – N – С. 42-45.
 5. Cherevko, L. Piddubna. On approximation of solutions of differential-difference equations // Математичні студії. – 1998. – Т.9, N2. – С. 187-192.
 6. Черевко І.М. Інтегральні многовиди і декомпозиція нелінійних сингулярно збурених систем із запізненням // Нелінійні коливання. – 1998. – № 1. – C. 139-144.
 7. Н.П. Настасьева, І.М. Черевко. Наближений метод розв’язання крайової задачі для інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу // Математичні студії. – 1998. – Т. 10, 12. – С. 147-152.
 8. Черевко І.М. Про асимптотику інтегральних многовидів сингулярно збурених систем із запізненням // Укр. мат. журн. – 1999. – Т.51, № 8. – С. 1105-1111.
 9. Igor Cherevko, Larisa Piddubna. Approximations of differential difference equ-ations and calculation of nonasyptotic roots of quasipolynomials // Revue d`ana-lyse numerioque et de theorie de l`approximation. – –  28. - №1. – p. 15-21.
 10. Perestyuk M. O., Cherevko M. Decomposition of linear singularly perturbed functional differential equations // Nonlinear Oscilations. – 2001. -4, N3. – P. 345-353.
 11. Perestyuk N. A., Cherevko I. M. Investigation of the integral manifolds of sinqularly perturbed functional differentional equations // Math. Notes. – 2002. – 3, N – P. 47-58.
 12. Черевко І.М., Матвій О.В. Про апрокси­мацію систем із запізненням та їх стійкість // Нелінійні коливання. – 2004. – Т.7, № 2. – С. 208-216.
 13. Черевко І.М., Дрінь М.М., Піддубна Л.А. Бази даних та інформаційні системи: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 205 с.
 14. Черевко І.М., Бабюк О.К. Наближення пе­ріодич­них розв’язків лінійних диферен­ціаль­но-різницевих рівнянь нейтрального типу методом сплайн-коло­кацій // Нелінійні коливання. – 2006. – Т.9, № 2. – С. 147-154.
 15. Біляніна О.Я., Кінащук Н.Я., Черевко І.М. Алгебра: 8: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2008. – 304 с.(Лист МОНУ №1.4/18-679 від 27.03.2008).
 16. Веренич І.І., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Вища математика: математичний аналіз, диференціальні рівняння. Підручник. – Чернівці: Рута, 2008. – 267 с. (Лист МОНУ №1.4/18-Г-1325 від 26.07.2007).
 17. Черевко И.М., Матвий А.В. Исследование схем аппроксимации дифференциально-разностных уравнений // Math. Analysis, Differential Equations and Applications. – Sofia, 2011. – P. 301-312.
 18. Клевчук I.I., Пернай С.А., Черевко І.М. Побудова областей стійкості лінійних диференціально-різницевих рівнянь // Доп. НАН України. – 2012. – №7. – С. 28-34.
 19. Iлiка С.А., Черевко І.М. Апроксимація нелінійних диференціально-функціональних рівнянь // Мат. методи та фiз.-мех. поля. – 2012. – 55, №1. – С. 39–48.
 20. Сherevko , Piddubna L., Ilika S. On the approximation of systems with delay and their numerical modelling//Actual problems training specialists in ICT. Conference Proceedings.- Sumy, 2013.-Part 2.-P.221-225.
 21. Осипова О.В., Черевко І.М. Асимптотична декомпозиція лінійних сингулярно збурених систем // Буковинський математичний журнал. – Т.1, № 3-4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 114-118.
 22. Іліка С.А., Матвій О.В., Л.А. Піддубна, Черевко І.М. Схеми апроксимації диференціально-функціональних рівнянь та їх застосування // Буковинський математичний журнал. – Т. 2, № 2-3. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 92-96.
 23. Cherevko and O. Osypova Asymptotic decomposition of linear singularly perturbed multiscale systems /Miskolc Mathematical Notes, Vol. 16 (2015), No. 2, pp. 729–745.

Бібліографічний перелік публікацій

Вітчизняні монографії

 1. В.I. Фодчук, Я.Й. Бiгун, I.I. Клевчук, I.М. Чеpевко, I.В. Якiмов Регулярно i сингулярно збурені дифеpенцiально-функцiональнi piвняння. – Київ: Iн-т математики НАН України, 1996. – 210 с.

Підручники

 1. Веренич І.І., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Вища математика: лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз: Підручник. – Чернівці: Рута, 2007. – 255 с.  (Лист МОНУ №1.4/18-Г-1325 від 26.07.2007)
 2. Біляніна О.Я., Кінащук Н.Я., Черевко І.М. Алгебра: 8: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2008. – 304 с.(Лист МОНУ №1.4/18-679 від 27.03.2008).
 3. Веренич І.І., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Вища математика: математичний аналіз, диференціальні рівняння. Підручник. – Чернівці: Рута, 2008. – 267 с. (Лист МОНУ №1.4/18-Г-1325 від 26.07.2007).
 4. Веренич І.І., Лавренчук В.П., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Вища математика: лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз. 2-е вид., виправлене: Підручник. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2011. – 256 с. (Гриф МОНУ)

Навчальні посібники

 1. Черевко І.М., Дрінь М.М., Піддубна Л.А. Бази даних та інформаційні системи: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 205 с.
 2. Біляніна О.Я., Кінащук Н.Л., Черевко І.М. Посібник з алгебри 9 клас (І семестр). – Вижниця: Черемош, 2009. – 204 с. (Лист МОНУ №1.4/13-679 від 27.03.2008).
 3. Біляніна О.Я., Кінащук Н.Л., Черевко І.М. Алгебра 9 (ІІ семестр) посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Вижниця: Черемош, 2010. – 236с.  (Лист МОНУ №1.4/13-679 від 27.03.2008)

Методичні роботи

 1. Фодчук В.И., Бортей М.С., Черевко И.М. Методические указания по изучению раздела высшей математики "Ряды Фурье. Интеграл Фурье. Преобразование Фурье. Операционное исчисление (для студентов 2 курса ОТФ)" // Черновицкий ун-т, Черновцы, 1985. – 59c.
 2. Фодчук В.И., Маценко В.Г., Черевко И.М. Методические указания по изучению раздела высшей математики "Дифференциальные уравнения. Ряды. (для студентов 2 курса ОТФ)" // Черновицкий ун-т, Черновцы, 1985. – 61c.
 3. Бортей М.С., Маценко В.Г., Черевко И.М. Методические указания по практикуму  на ЭВМ (для студентов дневной формы обучения) ч.1. // Черновицкий ун-т, Черновцы, 1986. – 38c.
 4. Бигун Я.И., Бортей М.С., Черевко И.М. Методические указания по практикуму  на ЭВМ (для студентов дневной формы обучения) ч.2. // Черновицкий ун-т, Черновцы, 1987. – 40c.
 5. Черевко I.М., Якiмов I.В. Методичнi вказiвки i завдання до лабораторних робiт з практикуму на ЕОМ (для студентiв спецiальностi 01.02. - "Прикладна математика"), ч.1 // Чернiвецький ун-т, Чернiвцi, 1993. – 33c.
 6. Черевко I.М., Якiмов I.В., Сопронюк Т.М. Методичнi вказiвки i завдання  до лабораторних робiт з практикуму на ЕОМ (для студентiв спецiальностi 7.080202 - "Прикладна математика"), ч.2 // Чернiвецький  ун-т, Чернiвцi, 1995. – С. 32.
 7. Черевко I.М., Якiмов I.В., Сопронюк Т.М. Практикум  на ЕОМ. Методичнi вказiвки i завдання  до лабораторних робiт (для студентiв спецiальностi 7.080202 - "Прикладна математика"), ч.2 // Чернiвецький  ун-т, Чернiвцi, 1998. – С. 32.
 8. Черевко І.М., Бігун Я.Й., Філіпчук М.П. Методичні вказівки з виконання курсових і випускних кваліфікаційних робіт (Спеціальності напряму „Прикладна математика)”. – Чернівці: 2003. – 40с.
 9. Черевко І.М., Кушнірчук В.Й., Мігуца Д.О. Виробнича практика: Програми та методичні вказівки для студентів напряму „Прикладна математика”. – Чернівці: Рута, 2005. – 16 с.
 10. Івасишен С.Д., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Кафедра математичного моделювання Чернівецького університету. Основні здобутки за 20 років від часу створення. – Чернівці: Рута, 2008. – 42 с.
 11. Матвій О.В., Піддубна Л.А., Черевко І.М. Комп’ютерні мережі. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – 56 с.
 12. Акредитація освітніх програм (за матеріалами проекту QUAERE) : методичний посібник / В.А. Бугров, А.П. Гожик, О.В. Мартинюк, І.М. Черевко та ін.; за заг. ред. Л.В. Губерського. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 74 c.
 13. Методичні вказівки до написання та захисту курсових та кваліфікаційних робіт бакалавра спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання) / Уклад.: Черевко І.М., Піддубна Л.А., Юрченко І.В. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023.– 54 с.
 14. Аналіз даних : Частина 1. Попередня обробка експериментальних даних. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт / Укл.: І.М. Черевко. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2023. 28 с.
 15. Комп'ютерне моделювання жорстких процесів та систем : Методичні рекомендації та завдання для контрольних та лабораторних робіт / Укл.: І.М.Черевко. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2023. – 30 с.

Інші публікації у закордонних журналах

 1. Черевко И.М. Об устойчивости решений сингулярно возмущённых систем с запаздыванием // Краевые задачи. – Пермь, 1983. – С. 38-41.
 2. Черевко И.М. Периодические решения квазилинейных систем  дифференциально-функциональных уравнений нейтрального типа // Дифференциальные уравнения и обратные задачи динамики. М., 1983. – С. 105-110.
 3. Черевко И.М., Якимов И.В. Численный метод решения краевых задач для дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом // Дифференциально-функциональные уравнения. Махачкала, 1986. – С.219.
 4. Черевко И.М., Якимов И.В. Численный метод решения краевых задач для интегро-дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом // Некоторые вопросы вычислительной математики и математической физики и программного обеспечения. М., 1988. – С. 43-45.
 5. Черевко И.М. Об аппроксимации линейных дифференциально-функциональных уравнений системой обыкновенных дифференциальных уравнений // Функционально-дифференциальные уравнения и их приложения, Махачкала, 1989. – С. 225.
 6. Фодчук В.И., Черевко И.М., Якимов И.В. Краевая задача для линейной системы дифференциально-функциональных уравнений запаздывающего типа // Современные методы в теории краевых задач, Воронеж, 1992. – С. 114.
 7. Черевко И.М., Якимов И.В. Оценка фундаментальной матрицы сингулярно возмущённых дифференциально-функциональных уравнений и её применения // Теория функций. Дифференциальные уравнения в математическом моделировании. – Воронеж: ВГУ, 1993. – С. 143.
 8. Черевко И.М., Якимов И.В. Периодические решения дифференциально-функциональных уравнений // Понтрягинские чтения-4, Воронеж, 1993. – С.200.
 9. Черевко И.М. Приближенная замена дифференциальных уравнений с запаздыванием и аппроксимация корней квазиполиномов // Теорія наближення та задачі обчислювальної математики, Дніпропетровськ, 1993. – С. 21.
 10. Черевко И.М. Устойчивые интегральные многообразия сингулярно возмущенных дифференциально-функциональных уравнений // Современные методы нелинейного анализа. – Воронеж, 1995. – С. 97-98.
 11. Igor Cherevko, Larisa Piddubna. Approximations of differential difference equ-ations and calculation of nonasyptotic  roots of quasipolynomials // Revue d`ana-lyse numerioque et de theorie de l`approximation. – 1999. –  28. - №1. – p. 15-21.
 12. Perestyuk N. A., Cherevko I. M. Investigation of the integral manifolds of sinqularly perturbed functional differentional equations // Math. Notes. – 2002. – 3, N1. – P. 47-58.
 13. Черевко И.М., Матвий А.В. Исследование схем аппроксимации дифференциально-разностных уравнений // Math. Analysis, Differential Equations and Applications. – Sofia, 2011. – P. 301-312.
 14. Dorosh A.,  Cherevko I. Existence and approximation of a solution of boundary value problems for delay integro-differential equations  // Journal of Numerical Analysis and Approximation Theory. – Romania, 2015. – V. 44, №2. – P. 154-165.

Рейтингові вітчизняні видання

 1. Черевко И.М. Об интегральных многообразиях сингулярно возмущённых дифференциально-разностных уравнений нейтрального типа // Укр. матем. журн. – 1982. – 34, N1. – C. 81-88.
 2. Фодчук В.И., Черевко И.М. К теории интегральных многообразий сингулярно-возмущенных дифференциально-разностных уравнений // Укр. матем. журн. – 1982. – 34, N6. – С. 725-731.
 3. Черевко И.М., Якимов И.В. Численный метод решения краевых задач для интегро-дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом // Укр. матем. журн. – 1989. - 41,N6. – С. 854-860.
 4. Черевко І.М. Інтегральні многовиди і декомпозиція нелінійних сингулярно збурених систем із запізненням // Нелінійні коливання. – 1998. – № 1. – C. 139-144.
 5. Н.П. Настасьева, І.М. Черевко. Наближений метод розв’язання крайової задачі для інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу // Математичні студії. – 1998. – Т. 10, 12. – С. 147-152.
 6. Л.А. Піддубна, І.М. Черевко. Апроксимація систем диференціально-різницевих рівнянь системами звичайних диференціальних рівнянь // Нелінійні коливання. – 1999. – № 1. – С. 42-50.
 7. Черевко І.М. Про асимптотику інтегральних многовидів сингулярно збурених систем із запізненням // Укр. мат. журн. – 1999. – Т.51, № 8. – С. 1105-1111.
 8. Черевко І.М. Про інтегральні многовиди сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Нелінійні коливання. – 2000. – 3, N – С. 562-570.
 9. Perestyuk M. O., Cherevko I. M. Decomposition of  linear singularly perturbed functional differential equations // Nonlinear Oscilations. – 2001. -4, N3. – P. 345-353.
 10. Черевко І.М., Матвій О.В. Про апрокси­мацію систем із запізненням та їх стійкість // Нелінійні коливання. – 2004. – Т.7, № 2. – С. 208-216.
 11. Черевко І.М., Бабюк О.К. Наближення пе­ріодич­них розв’язків лінійних диферен­ціаль­но-різницевих рівнянь нейтрального типу методом сплайн-коло­кацій // Нелінійні коливання. – 2006. – Т.9, № 2. – С. 147-154.
 12. Черевко І.М., Матвій О.В. Про наближення систем диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу системами звичайних диференціальних рівнянь // Нелінійні коливання. – 2007. – Т.10, № 3. – С. 328 – 335.
 13. Бигун Я. И., Любарщук Е.А., Черевко И.М. Игровые задачи для систем с переменным запаздыванием // Проблемы управления и информатики. – 2016. - №2. – С. 79-90.
 14. Cherevko I., Dorosh A. Boundary Value Problem Solution Existence For Linear Integro-Differential Equations With Many Delays // Carpathian Math. Publ. – 2018. – 10, № 1. – C. 65-70.
 15. Петришин Р.І., Черевко І.М. Міжнародна наукова конференція ”Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях”// Буковинський математичний журнал. – Т.6, № 3-4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 6-7.
 16. Житарюк I.В., Черевко I.М. Факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича – 50 // Буковинський математичний журнал, 2018. – 6, №3-4. – С. 63-76.
 17. Іліка С.А., Тузик І.І., Піддубна Л.А. Черевко І.М. Апроксимація лінійних диференціально-різницевих рівнянь та їх застосування // Буковинський математичний журнал, 2018. – 6, №3-4. – С.80-83.
 18. Черевко І.М. Царков Є.Ф. Пам’ятi ученого // Буковинський математичний журнал. – Т.6, № 3-4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 165-166.
 19. Осипова О.В., Черевко I.М. Про розщеплення та декомпозицiю лiнiйних стацiонарних сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь // Буковинський математичний журнал. – Т. 7, № 2. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2019. – C. 76–85.
 20. Ілік С.А., Тузик І.І., Черевко І.М. Апроксимація неасимптотичних коренів квазіполіномів диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу // Буковинський математичний журнал. – Т. 8, № 1. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – C. 110–117.
 21. Osypova O.V., Pertsov A.S., Cherevko I.M. Decomposition and stability of linear singularly perturbed systems with two small parameters. Carpathian Mathematical Publications, 2021. 13(1). P. 15–21.
 22. Луник Т.В., Черевко I.М. Моделювання математичних моделей бiологiї та iмунологiї iз запiзненням. Буковинський математичний журнал. 2021. Том. 8, № 2 (2021). С. 92- 98.
 23. Marian Byrka, Igor Cherevko, Nataliia Yakubovska, Inna Shorobura, Natalya Kurish. How to empower online teaching: 12 principle. Information Technologies and Learning Tools, 2022, Vol. 91, No 5. P.71-83.
 24. Тузик І.І., Черевко І.М. Апроксимація крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь із запізненням. Буковинський математичний журнал. 2022. Том 10, № 1 (2022). С. 120-128.

Українські академічні видання

 1. Фодчук В.И., Черевко И.М. Интегральные многообразия для сингулярно возмущённых дифференциально-функциональных уравнений // Асимптотические методы нелинейной механики. – Киев: Ин-т математики АН УССР, 1981. – С.137-148.
 2. Фодчук В.И., Черевко И.М. Исследования сингулярно возмущённых дифференциально-функциональных уравнений методом  интегральных многообразий // Асимптотическое интегрирование нелинейных уравнений. – Киев: Ин-т математики АН Украины, 1992. – С. 124-127.
 3. Черевко I.М. Апроксимація диференцiально-рiзницевих рівнянь i наближення неасимптотичних коренів квазiполiномiв // Нелінійні диференціальні рівняння та їх застосування. - Київ, Ін-т математики АН України, 1992. – С. 74-84.
 4. Черевко I.М., Настасьєва Н.П. Чисельний метод розв'язування крайової задачі для нелінійних iнтегро-диференцiальних рівнянь із загаюванням // Конструктивні методи дослідження диференціальних рівнянь, Київ, Ін-т математики АН України, 1993. – С. 90-101.
 5. Черевко I.М. Метод інтегральних многовидiв в теорії сингулярно збурених диференцiально-функцiональних рівнянь // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения, К., Ин-т математики НАН Украины, 1994. – С. 201.
 6. Черевко I.М. Періодичні розв'язки сингулярно збурених квазiлiнiйних диференцiально-функцiональних рiвнянь // Системи еволюційних рівнянь з післядією. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1994. – С. 109-117.
 7. Черевко І.М. Інтегральні многовиди і принцип зведення для сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. – Киев: Ин-т математики  НАН Украины, 1995. – С. 275-277.
 8. Н.Настасьєва, М.Тавровська, I.Черевко Розв'язування нелінійної крайової задачi для iнтегро-диференцiального рiвняння iз запiзненням // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: 3б.наук. пр. – Київ: Iн-т математики НАН України, 1996. – вип.12. – С. 282-286.
 9. Черевко I.М. Оцiнка фундаментальної матрицi сингулярно збурених диференцiально-функцiональних рiвнянь та деякi її застосування // Нелiнiйнi крайовi задачi математичної фiзики та їх застосування. 3б.наук. пр. – Київ: Iн-т математики НАН України, 1996. – Вип.12. – С.91-93.
 10. Пiддубна Л.А., Черевко I.М. Апроксимацiя диференцiально-рiзницевих рiвнянь нейтрального типу // Iнтегральнi перетворення та їх застосування до крайових задач:3б.наук. пр. – Київ: Iн-т математики НАН України, 1996. – Вип.12. – С. 287-292.
 11. Черевко І.М. Розщеплення лінійних сингулярно збурених диференціально-різницевих систем // Доп. НАН України. – 1997. – N6. – С. 42-45.
 12. Л.А. Піддубна, І.М. Черевко. Наближений метод розв’язування сингулярно збурених крайових задач // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. праць. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1997. – Вип. 16. – С. 241-246.
 13. Л.А.Піддубна, І.М.Черевко. Моделювання процесів електродинаміки за допомогою диференціально-функціональних рівнянь // Дослідження математичних моделей: Зб. наук. пр. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1997. – С. 172-177.
 14. В.О. Берник, Л.А. Піддубна, І.М. Черевко. Алгоритм знаходження неасимптотичних коренів квазіполіномів // Дослідження математичних мо-делей: Зб. наук. пр. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1997. – С. 30-35.
 15. Черевко І.М. Декомпозиція нелінійних сингулярно збурених систем із запізненням //  Сучасні проблеми математики: Матеріали міжнародної наук. конференції. Частина 3. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1998. – С. 195-198.
 16. І.М. Черевко, Н.П. Настасьева.  Розв’язання крайової задачі для нелінійних диференціальних рівнянь нейтрального типу  методом сплайн-функцій // Крайові  задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1998. – Вип. 3. – С. 156-165.
 17. Черевко І.М. Декомпозиція сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Доповіді НАН України. – 2001. – N9. – С. 32-36.
 18. Черевко І.М. Розщеплення лінійних сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Доповіді НАН України. – 2002. – N6. – С. 32-36.
 19. Пасічник Г.С., Черевко І.М. До 70-річчя професора Степана Дмитровича Івасишена // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2007. – Т.50, №4. С. 202-203.
 20. Івасишен С.Д., Черевко І.М. Про ефективне свіпробітництво університетського та академічного підрозділів // Наукові записи Академії наук вищої школи України. – 2009. – т. IV. – С.40-47.
 21. Клевчук I.I., Пернай С.А., Черевко І.М. Побудова областей стійкості лінійних диференціально-різницевих рівнянь // Доп. НАН України. – 2012. – №7. – С. 28-34.
 22. Iлiка С.А., Черевко І.М. Апроксимація нелінійних диференціально-функціональних рівнянь // Мат. методи та фiз.-мех. поля. – 2012. – 55, №1. – С. 39–48.

Фахові видання

 1. Черевко И.М. Аппроксимация линейных дифференциально-функциональных уравнений  обыкновенными динамическими системами // Разрывные динамические системы, Киев, 1990. – С. 46.
 2. Фодчук В.И., Черевко И.М. Интегральные многообразия линейных сингулярно возмущённых дифференциально-функциональных уравнений // Мат. физика и нелинейная механика. – 1991. – Вып.15(49). – С. 35-99.
 3. Черевко И.М., Якимов И.В. О сингулярно возмущённых системах с запаздыванием, содержащих особые точки // Моделирование и исследование устойчивости процессов, Киев, 1992, ч.2. – С. 63-64.
 4. Черевко И.М. Об аппроксимации решений и корней квазиполиномов дифференциально-функциональных уравнений // Нелинейные проблемы дифференциальных уравнений и математической физики. – Вторые Боголюбовские чтения, Киев, 1992. – С. 171.
 5. Черевко І.М. Періодичні розв’язки сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Моделирование и исследование устойчивости систем. – Киев, 1995. – С. 111.
 6. Черевко И.М. Оценка фундаментальной матрицы сингулярно возмущенных дифференциально-функциональных уравнений и некоторые ее применения // Дифференц. уравнения. – 1997. – 33, N2. – С. 281-283.
 7. I. Cherevko, L. Piddubna. On approximation of solutions of differential-difference equations // Математичні студії. – 1998. – Т.9, N2. – С. 187-192.
 8. Л.А.Піддубна, І.М.Черевко. Алгоритм апроксимації диференціально-різницевих рівнянь і моделювання процесів електродинаміки // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 1998. – Вип. 2. – С. 111-118.
 9. Черевко І.М., Настасьева Н.П. Кубічні сплайни дефекту 2 та їх застосування до крайових задач // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 1999. – Вип. 1. – С . 69-73.
 10. Настасьєва Н.П., Черевко І.М. Апроксимація періодичних розв’язків диференціально-різницевих рівнянь методом сплайн-функцій // Науковий  вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.46. Математика. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – С. 100-103.
 11. Черевко І.М. Про достатні умови існування інтегральних многовидів сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 76. Математика. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 109-112.
 12. Черевко І.М. Асимптотика інтегральних многовидів лінійних сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь// Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки, N4, 2000. – С. 122-129.
 13. Стельмащук Л.В. Черевко І.М. Періодичні розв’язки інтегро-дифе-ренціальних рівнянь другого порядку із запізненням // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки, N1, 2000. – С. 145-154.
 14. Черевко І.М. Інтегральні многовиди нелінійних сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки, N3. – С. 169-178.
 15. Перестюк М. О., Черевко І.М. Центральні многовиди сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки, N2. – С. 159-169.
 16. Матвій О.В., Черевко І.М. Апроксимація крайових задач для диференціальних рівнянь із запізненням // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.111. Математика. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 85-89.
 17. Перестюк М.О., Черевко І.М. Центрально-нестійкі інтегральні многовиди сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київ-ського університету. Серія: фізико-математичні науки, N3, 2001. – С. 131-137.
 18. Черевко І.М. Про стійкість розв’язків сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки, N1, 2002. – С. 142-149.
 19. Черевко І.М. Про наближену заміну різницевих і диференціально-різницевих рівнянь звичайними диференціальними рівняннями // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип.134. Математика. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 107-111.
 20. Черевко І.М., Піддубна Л.А. Про апрокси­мацію неасимптотичних коренів квазіполіномів для систем диферен­ціально-різницевих рівнянь нейтрального типу // Науковий вісник Чернівецького уні­вер­ситету: Збірник наукових праць. Вип. 191 – 192. Математика. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 119 – 122.
 21. Черевко І. М. Інтегральні многовиди повільних змінних лінійних сингулярно збурених періодичних диферен­ціально-функціо­наль­них рівнянь // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 269. Математика. – Чернівці: Рута 2005. – С. 120-124.
 22. Черевко І.М. Про підготовку до усного іспиту з математики // Математичний вісник. Науково-методичний збірник. Вип.3. – Вижниця: 2005. – С. 62-64.
 23. Пасічник Г.С., Черевко І.М., Мельничук В.Ф. Вектор-функції Гріна деяких крайових задач для параболічних рівнянь із зростаючими коефіцієнтами і виродженям на початковій множині // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 269. Математика. - Чернівці: Рута 2005. – С. 82-88.
 24. Матвій О.В., Черевко І.М. Про апроксима­цію си­стем лінійних диференціально-функціональних рівнянь // Наук. вісник Черні­вецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 314 – 315. Матема­тика. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 125-128.
 25. Черевко І.М., Матвій О.В. , Стельмащук Л.В. Про апроксимацію системи різницевих рівнянь  // Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 349. Математика.– Чернiвцi: Рута, 2007.– С.88–94.
 26. Матвій О.В., Пернай С.А., Черевко І.М. Про стійкість лінійних систем із запізненням // Наук. Вісник Чернівецького ун-ту: Зб. Наук. пр.. Вип. 421. Математика. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 66–70.
 27. Настасій О.Б., Черевко І.М. Розв’язування лінійних крайових задач та інтегро-диференціальних рівнянь методом сплайн-колокації // Наук. Вісник Чернівецького ун-ту: Зб. Наук. пр.. Вип. 454. Математика. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 70–74.
 28. Івасишен С., Черевко І., Крехівський В., Пасіч­ник Г. Володимиру Пет­ро­ви­чу Лавренчуку – 70! // Газ. “Уні­вер­си­тетський вісник”. – 2009. – квітень 2009, №5 (1706). – С.16.
 29. Івасишен С.Д., Лавренчук В.В., Пасічник Г.С., Черевко І.М. До 80-річного ювілею В.В. Крехівського // Наук. вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 485. Математика. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 129-131.
 30. Черевко І.М., Матвій О.В. Моделювання крайо­вих задач із запізненням // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 3. – С. 196-200.
 31. Матвій О.В., Пернай С.А., Черевко І.М. Апроксимація неасимптотичних коренів квазіполіномів лінійних диференціальних рівнянь із багатьма запізненнями // Наук. вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 501. Математика. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 69-73.
 32. Івасишен С., Лавренчук В., Пасічник Г., Черевко І. Володимир Крехівський – учений, талановитий педагог та організатор // Газ. “Уні­вер­си­тетський вісник”. – 2010. – січень-лютий 2010, № 1-2 (1715-1716). – С. 8.
 33. Пернай С.А., Черевко І.М. Схема апроксимації підвищеної точності диференціальних рівнянь нейтрального типу // Карпатські математичні публікації. – 2011. – Т.3, №1.– С. 112-123.
 34. Сельський С.С., Черевко І.М. Розщеплення систем лінійних диференціальних сингулярно збурених рівнянь // Наук. вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Математика. – Т.1, №3. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 104-107.
 35. Осипова О.В.,Черевко І.М. Розщеплення різнотемпових сингулярно збурених лінійних систем // Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту, серія «Математика», 2012. – 2, N. 1. – С. 78-83.
 36. Сherevko I., Piddubna L., Ilika S. On the approximation of systems with delay and their numerical modelling // Actual problems of training specialists in ICT. Conference Proceedings. – Sumy: Sumy State University, 2013. – Part 2. – P.221-225.
 37. Cherevko I., Dorosh A. Solving boundary value problems for neutral delay integro-differential equations using spline functions // Actual problems of training specialists in ICT. Conference Proceedings. – Sumy: Sumy State University, 2013. – Part 2. – P. 226-234.
 38. Осипова О.В., Черевко І.М. Асимптотична декомпозиція лінійних сингулярно збурених систем // Буковинський математичний журнал. – Т.1, № 3-4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 114-118.
 39. Іліка С.А., Матвій О.В., Л.А. Піддубна, Черевко І.М. Схеми апроксимації диференціально-функціональних рівнянь та їх застосування  // Буковинський математичний журнал. – Т.2, № 2-3. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 92-96.
 40. Дорош А.Б., Черевко І.М. Застосування сплайн-функцій для апроксимації розв’язків лінійних крайових задач із запізненням
  // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: Кам’я­нець-Подільський нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2014. – Вип. 10. – С. 80-88.
 41. Бiгун Я.Й., Матiйчук М.I., Пукальський I.Д., Черевко I.М. Мiжнародна наукова конференцiя ”Диференцiально-функцiональнi рiвняння та їх застосування” // Буковинський математичний журнал. – 2016. – 4, № 3-4. –  С. 8-12.
 42. Дорош А.Б., Черевко І.М. Існування розв’язку крайової задачі для інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу // Буковинський математичний журнал. – 2016. – 4, № 3-4. –  С. 43-46.
 43. Дорош А., Черевко I. Апроксимацiя розв’язкiв крайових задач для лiнiйних iнтегро-диференцiальних рiвнянь iз багатьма запiзненнями // Буковинський математичний журнал. – 5, № 3-4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – C. 77-81.
 44. Черевко І.М. та ін. ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ ХОМА (до 75-річчя з дня народження) // Буковинський математичний журнал. – 5, № 3-4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 172-173.
 45. Черевко І.М., Дорош А.Б., Перцов А.С., Гаюк І.М. Моделювання крайових задач для лінійних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: Зб. наукових праць. Кам’янець-Подільський, 2020. Вип. 21. С. 164–173.

Закордонні матеріали конференцій

 1. Черевко И.М. Метод интегральных многообразий в теории сингулярно-возмущённых дифференциально-функциональных уравнений // Тезисы докладов. - Из-во Болгарской Академии Наук, София, 1984. – С. 127.
 2. Черевко И.М.  Интегральные многообразия линейных сингулярно-возмущённых дифференциально-функциональных уравнений нейтрального типа // Тезисы докладов всесоюзной конференции по теории и приложениям функционально-дифференциальных уравнений, Душанбе, 1987. – С. 129.
 3. Черевко И.М., Якимов И.В. Асимптотические свойства решений  сингулярно возмущённых функционально-дифференциальных уравнений // ІІІ Уральская региональная конференция "Функционально-дифференциальные уравнения и их приложения, Пермь, 1988. – С.89.
 4. Черевко И.М. Аппроксимация решений дифференциально-функциональных уравнений // Abstract of invited lectures and short communications delivered at the second international colloquium on differential equations, Plovdiv, Bulgaria, 19-24 August, 1981. – Р.63.
 5. Cherevko I. Decomposition of linear singularly perturbed differential-difference equations // “Singularly Perturbed Systems and Applications” - UIAS-Workshop, (Berlin), 1997. – P.5.
 6. I. M. Cherevko. Integral manifolds and decomposition of linear singularly perturbed systems with time lag // International conference “Dynamical systems: stability, control, optimization”. – Minsk, 1998. – V.2. – P. 274-276.
 7. Черевко И.М. Интегральные многообразия  нелинейных  сингулярно возмущенных систем с запаздыванием // Еругинские чтения –VI: Тезисы докладов междун. матем. конф. Ч.1. Гомель, 1999. – С. 80-81.
 8. Черевко И.М. Интегральные многообразия  сингулярно возмущенных систем с запаздыванием // Тезисы докладов Воронежской  весенней математической школы "Понтрягинские чтения – X", 1999. – С. 261.
 9. Черевко И.М. Интегральные многообразия и декомпозиция сингулярно возмущенных дифференциально-функциональных уравнений // Нелинейный анализ и функционально-дифференциальные уравнений. Тезисы докладов. - Воронеж, 2000. – С. 197.
 10. Cherevko I.M., Perestyuk N.A. Integral manifolds in singularly perturbation problems for functional differential equa­tions // International workshop “Analysis and its applications”. Abstract of talks. – Mersin, 2004. – P.22.
 11. Cherevko I.M. Investigation of the integral manifolds of singularly perturbed functional differential equations // Lyapunov memorial conference. International conference on the occasion of the 150th birthday of Aleksandr Michailovich Lyapunov: – Kharkiv: Verkin institute for low temperature physics and engineering of NASU, 2007. – P. 25.
 12. Черевко И.М. Декомпозиция сингулярно возмущенных дифференциально-функциональных уравнений // Тезисы докладов Международной конференции “Дифференциальные уравнения и смежные вопросы”. – Москва, 2007, – С. 62-63.
 13. Черевко І.М. Аппроксимация систем дифференциально-разностных уравнений // Mathematical analysis, differential equations and their applications (15-20 September, 2010, Sunny Beach, Bulgaria): Abstracts. – P.72-73.
 14. Поддубная Л.А., Черевко И.М. Об аппроксимации систем с запаздыванием и их устойчивость // Междунар. конф. ”Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация” (1-5 октября 2013 г., Минск). Тезисы докладов. – Минск: Издательский цент БГУ, 2013. – Минск, 2013.– С. 206-209.
 15. Cherevko, A. Dorosh. Solving boundary value problems for delay integro-differential equations using spline functions // The Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova: dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Science, 19-23 August 2014, Chisinau, Moldova: Proceedings IMCS-50. – Chisinau: Institute of Mathematics and Computer Science, Acad. of Sciences of Moldova, 2014. – P. 243-246.
 16. Ihor Cherevko, Larissa Piddubna. On the approximation of systems with delay and their applications // Conference on Differential and Difference Equations and applications, Jasna, Slovak Republic, June 23-27, 2014. – P. 27.
 17. Cherevko I., Dorosh A., Piddubna L. Existence and approximation of a solution of the boundary value problems for delay integro-differential equations // XXIII International Conference on applied and industrial mathematics. – Suceava, Romania, 2015. – P. 25.
 18. I. Cherevko, A. Dorosh, L. Piddubna. Existence and approximation of a solution of the boundary value problems for neutral delay integro-differential equations// The 25rd Conference On Applied and Industrial Mathematics, Iasi, Romania, September 14-17, 2017: Proceedings CAIM 2017. – Iasi: Alexandru Ioan Cuza" University, 2017. – P. 14-15.
 19. I. Cherevko, O. Osypova. Decomposition of multiparameter linear singularly perturbed systems // The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova: dedicated to the centenary of Vladivir Andrunachievici (1917-1997, June 28-July 2 2017, Chisinau, Moldova: Proceedings CMSM4. – Chisinau: Institute of Mathematics and Computer Science, Acad. of Sciences of Moldova, 2017. – P. 259-262.
 20. Cherevko I., Dorosh A., Piddubna L. Boundary Value Problem Solution Existence For Linear Integro-Differential Equations With Delays // The 26th Conference On Applied And Industrial Mathematics, Chişinău, Moldova, September 20-23, 2018: Proceedings CAIM 2018. – Chişinău: Technical University of Moldova, 2018. – P. 58.
 21. Cherevko I.M., Piddubna L.A., Ilika S.A. On the approximation of systems with delay and them stability // Междунар. науч. конф. “Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация“ к 100-летию со дня рождения Е.А. Барбашина (24–29 сентября 2018 г., Минск, Белоруссия). – Минск, 2018. - C. 12-14.
 22. Ihor Cherevko, Andrew Dorosh. Boundary Value Problem Solution Existence For Linear Integro-Differential Equations With Many Delays // The 27th Conference On Applied and Industrial Mathematics, Targoviste, Romania, September 19-22, 2019: Proceedings CAIM 2019. – Targoviste: “Valahia” University, 2019. – P. 18-19.
 23. Ihor Cherevko, Iryna Tuzyk. Approximation schemes of differential-functional equations and theirs application // The 27th Conference On Applied and Industrial Mathematics, Targoviste, Romania, September 19-22, 2019: Proceedings CAIM 2019. – Targoviste: “Valahia” University, 2019. – P. 20-21. 
 24. Igor Cherevko, Andriy Pertsov. A unified system for distributing and retrieving information for a multilevel hierarchy of users in an institution. International Scientific Conference MANAGEMENT 2020 – ZITEN 2020. Belgrad, Serbia. October 08-09, 2020. Abstract proceedings. P. 245–247.
 25. Cherevko I., Tuzyk I., Ilika S., Pertsov A. Approximation of Systems with Delay and Algorithms for Modeling Their Stability. 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies ACIT’2021, Deggendorf, Germany, 15-17 September 2021. P. 49-52.
 26. Cherevko I., Dorosh A., Pertsov A. Online System for Automatic Assessment of Programming Tasks. Modern Systems of Science and Education in the USA, EU and Post-Soviet Countries. Conference Proceedings. February, 2021. Seattle, Washington, USA, 2021. P. 29–32.
 27. Ihor Cherevko, Andrew Dorosh, Oleksandr Matviy. Boundary value problem modeling for linear differential-difference equations of neutral type. The 28th Conference On Applied and Industrial Mathematics. Romania. September 17-18, 2021: Proceedings CAIM 2021. P. 15–16.
 28. Ihor Cherevko, Iryna Tuzyk, Larissa Piddybna. On the approximation of linear systems with delay and their stability type. The 28th Conference On Applied and Industrial Mathematics. Romania. September 17-18, 2021: Proceedings CAIM 2021. P. 16–17.
 29. Ihor Kosovych, Igor Cherevko, Yaroslav Vyklyuk, Denys Nevinskyi. Simulation of Various Distribution Restrictions of COVID-19 using Cellular Automata // 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT'2022, 26-28 September 2022, Spišská Kapitula, Slovakia). P. 58-61.
 30. Iryna Tuzyk, Igor Cherevko. Algorithms for studying the stability of linear systems with delay // 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT'2022, 26-28 September 2022, Spišská Kapitula, Slovakia). P. 164-167.
 31. Cherevko I., Ilika S., Matviy O., Piddubna L. About stability of linear systems with delay // THE 29th CONFERENCE ON APPLIED AND INDUSTRIAL MATHEMATICS, CAIM 2022 Chisinau, Republic of Moldova, August 25-27, 2022. P. 55-57.
 32. Ihor Cherevko, Ivan Gauk, Andrew Dorosh, Angrew Pertsov. Solving boundary value problems for linear neutral delay differential-difference equations using a spline cololation method // THE 29th CONFERENCE ON APPLIED AND INDUSTRIAL MATHEMATICS, CAIM 2022. Chisinau, Republic of Moldova, August 25-27, 2022. Proceedings CAIM 2022. P. 57–59.
 33. Igor Cherevko, Iryna Tuzyk. Approximation of systems with delay their stability. Book of abstracts of EQUADIFF 15, 11–15 July 2022, Masaryk University, Brno, Czech Republic. P.225.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Бигун Я.Й., Бортей М.С., Черевко И.М. Исследование некоторых классов систем с запаздыванием методом интегральных многообразий и методом усреднения // 9 Международная конференция по нелинейным колебаниям,  К.: 1981. – С.61-62.
 2. Фодчук В.И., Черевко И.М. Об интегральных многообразиях для сингулярно возмущенных дифференциально-функциональных уравнений // Третий республиканский симпозиум по дифференциальным и интегральным уравнениям. – Одесса, 1982. – С. 39-40.
 3. Бигун Я.Й., Бортей М.С., Черевко И.М. Исследование некоторых классов систем с запаздыванием методом интегральных многообразий и методом усреднения // 9 Международная конференция по нелинейным колебаниям, Т.2. - К., 1984. – С. 56-61.
 4. Фодчук В.И., Клевчук И.И., Черевко И.М. Метод интегральных многообразий и бифуркация положения равновесия  для сингулярно  возмущённых систем с запаздыванием // Республиканская научная конференция "Дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения, Одесса, 1987. – С. 120-121.
 5. Черевко И.М., Якимов И.В. Аппроксимация и асимптотическое разложение решений дифференциально-разностных уравнений // Всесоюзная конференция "Нелинейные проблемы дифференциальных уравнений и математической физики, Тернополь, 1989. – С. 466-468.
 6. Бандура М.П., Бiгун Я.Й., Черевко I.М. Про підготовку кадрів для сучасних телекомунікаційних мереж // Міжнародна науково-практична конференція "Вільна економічна зона – як форма регіонального розвитку". - Чернiвцi, 1994. – С. 54-55.
 7. Черевко I., Пiддубна Л. Апроксимація неасимптотичних коренів квазiполiномiв диференцiально-рiзницевих рівнянь // Міжнародна математична конференція присвячена пам’яті Ганса Гана: тези доповідей. – Чернівці, 1994. – С. 152.
 8. Настасьєва Н.П., Черевко І.М. Чисельний метод розв’язування крайових задач для диференціальних рівнянь із запізненням // International conference “Modeling and investigation of system stability”. – Київ, 1997. – С. 73.
 9. Піддубна Л.А., Черевко І.М. Наближений метод розв’язання сингулярно збурених крайових задач // International conference “Modeling and investigation of system stability”. – Київ, 1997. – С.87.
 10. I.M. Cherevko. Integral manifolds in the theory of singularly perturbed differential-difference equations // “Асимптотичні та якісні методи в теорії нелінійних коливань”. Міжнародна конференція. Треті Боголюбовські читання (Київ 18-23 серпня 1997р.). Тези доповідей. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1997. – С. 39.
 11. Черевко И.М. Интегральные многообразия сингулярно возмущенных дифференциально-функциональных уравнений // IV Крымская Международная матем. школа “Метод функций Ляпунова и его приложения”. – Симферополь: 1998. – С. 71.
 12. Черевко І.М. Інтегральні многовиди лінійних сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // International Conference “Dynamical systems modelling and stability investigation”. – Київ, 1999. – С.62.
 13. Черевко І.М. Про стійкі інтегральні многовиди сингулярно збурених дифе-ренціально-функціональних рівнянь // Матеріали 8-ої Міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука.: НТУУ(КПІ). – 2000. – С. 215.
 14. Черевко І.М. Апроксимація системи різницевих та диференціально-різницевих рівнянь звичайними диференціальними рівняннями // 5-та Кримська Міжнародна математична школа “Метод функций Ляпунова и его приложения”. Тезисы докладов. Крым, Алушта, 2000. – С. 162.
 15. Черевко І.М. Інтегральні многовиди сингулярно збурених дифе-ренціально-функціональних рівнянь // Диференціальні та інтегральні рівняння. Тези доповідей Міжнародної конференції. Одеса, 2000. – С. 290-291.
 16. Піддубна Л.А., Черевко І.М. Аналіз впливу запізнення на стійкість розв’язків диференціально-різницевих рівнянь // International Conference “Dynamical systems modelling and stability investigation”. – Kyiv, 2001. – С. 85.
 17. Аширов О., Черевко І.М.  Асимптотика інтегральних многовидів лінійних сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Диференціальні р-ня і нелін. коливання. Тези доповідей Міжнар. конфер. – Київ, 2001. – С. 10-11.
 18. Черевко I.М. Розщеплення лiнiйних сингулярно збурених диференцiально-функцiональних рiвнянь // VI Крымская Межд. матем. шк. „Метод функцій Ляпунова и его приложения”. – 2002. – С. 147.
 19. Черевко І. М. Інтегральні многовиди і стійкість сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Теорія еволюційних рівнянь. Міжнародна конференція. П’яті Боголюбовські читання: Тези доповідей. – Кам’янець-Подільський, 2002. – С. 172.
 20. Матвій О.В., Черевко І.М. Апроксимація нелінійних диферен­ці­ально-різницевих та різницевих рівнянь із запізненням // International conferenceDynamical Systems Modelling and Stability Investigation”. –Київ, 2003. – С. 81.
 21. Черевко І.М. Метод інтегральних многовидів в теорії сингулярно збу­рених диференціально-функціональних рівнянь // Міжнародна наукова кон-ференція. Шості Боголю­бовські читання: Тези доповідей. – Київ,2003. – С. 235.
 22. Черевко І.М., Матвій О.В. Алгоритм до­­слідження на стійкість диферен­ціально-різницевих динамічних систем // Міжнародна науково-практична кон­фе­ренція “Інтелектуальні системи прий­ня­т­тя рішень та інформаційні технології”. Тези доп. – Чернівці, 2004. – С.82.
 23. Черевко І.М., Матвій О.В. Про апроксимацію квазіполіномів систем диференціальних рівнянь із запізненням // Х Міжнародна науко­ва конференція імені академіка М.Кравчука. (13-15 травня 2004р., Київ): Матеріали конференції. — К.: Задруга, 2004. – С.175.
 24. Черевко І.М., Білоголовка Т.Т. Інтегральні многовиди повільних змін­них сингулярно збурених диферен­ціально-функціональних рівнянь // Між­народна конференція присвячена 125 річниці від дня народження Ганса Гана (27 червня –3 липня 2004р., Чернівці): Тези доп. – С.116.
 25. Черевко І.М. Про асимптотику інте­гральних многовидів лінійних сингу­ляр­но збурених диферен­ціально-функціо­наль­них рівнянь // VII Крымская Международная математическая школа” Метод функции Ляпунова и его приложения”: Тез. докл. – Симферополь, 2004. – С. 150.
 26. Черевко І.М., Матвій О.В. Про апроксимацію многочленами квазіполіномів лінійних систем нейтрального типу // ХХХІІ Міжнародна наукова конференція „Питання оптимізації обчислень”. Праці конференції. – Київ, 2005. – С.146.
 27. Черевко І.М. Декомпозиція сингулярно збурених диферен­ціально-функціо­наль­них рівнянь // Міжнародна наукова конференція „Диференціальні рівняння та їх застосування”. Тези доповідей. – Київ, 2005. – С. 113.
 28. Черевко І.М. Декомпозиція лінійних сингулярно збурених диферен­ціально-функціо­наль­них рівнянь // International conferenceDynamical Systems Modelling and Stability Investigation”. – Київ, 2005. – С.128.
 29. Черевко І.М. Сингу­ляр­но збурені дифе­рен­ціально-функціо­наль­ні рівняння із запізненням у швидких і повільних змінних // Міжнародна математична конференція ім. В.Я.Скоробагатька (27 вересня – 1жовтня 2004р., Львів): Те­зи доп. – С. 223.
 30. Черевко И.М. Интегральные многообразия линейных дифференциально-разностных уравнений. // Материалы Международной конференции „Дифференциальные уравнения и системы компьютерной алгебры”. – Минск, 2005. – С.213-218.
 31. Матвій О.В., Черевко І.М. Про наближену заміну систем диференціально-функціо­нальних рівнянь звичайними диференціаль­ними рівняннями та їх числове моделю­вання // Міжнародна науково-прак­тична конференція “Інтелектуальні системи прий­няття рішень та інформаційні техноло­гії”: Тези доповідей. – Чернівці, 2006. – С. 128-129.
 32. Матвій О.В., Черевко І.М. Апроксимація елемен­та запізнення в // Міжнародна конфе­ренція “Ди­ференціальні рівняння та їх застосування” (11-14 жовтня 2006р., Чернівці): Тези доповідей. – Чернів­ці: Рута, 2006. – С. 103.
 33. Черевко І.М. Розщеплення та декомпозиція ліній­них сингулярно збурених диферен­ціально-функціо­нальних рівнянь // Міжнародна конфе­ренція “Дифе­ренціальні рівняння та їх застосування” (11-14 жовт­ня 2006р., Чернівці): Тези доповідей. – Чернів­ці: Рута, 2006. – С. 180.
 34. Черевко І.М. Наближене розв’язання крайової за­дачі для диференціального рівняння нейтрально­го типу // VIIІ Крым­ская международная математи­чес­кая школа “Метод функций Ляпунова и его при­ло­же­ния” (10-17 сентября 2006р., Алушта): Тез. докл. – Сімферо­поль: ДиАйПи, 2006. – С. 178.
 35. Черевко І.М. Інтегральні многовиди повільних змін­них лінійних сингулярно збурених диферен­ціально-функціональних рівнянь // Тези доповідей міжнародної математичної конференції ім. В.Я.Скоробагатька. – Львів, 2007. – С. 289.
 36. Черевко І.М., Матвій О.В. Апроксимація неасимптотичних коренів квазіполіномів для систем нейтрального типу // International Conference “Dynamical systems modelling and stability investigation”.-  Kyiv,  2007. – С.68.
 37. Черевко І.М. Метод сплайн-колокацій для знаходження періодичних розв’язків диференціальних рівнянь нейтрального типу // Праці міжна-родного симпозіуму «Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХІІІ)». – Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2007. – С. 301.
 38. Черевко І.М. Про апроксимацію диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу // ХІІ Міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, 15-17 травня 2008 р. К.: ТОВ «Задруга». – С. 426.
 39. Черевко І.М., Піддубна Л.А. Про інтегральні многовиди сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь із запізненням // Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування. Тези доповідей. 16-21 червня 2008р. Мелітополь, 2008. – С. 122.
 40. Черевко І.М. Про інтегральні многовиди сингулярно збурених систем із запізненням // 9 Крымская Международная математическая школа «Метод функций Ляпунова и его приложения»: Тез. докл.; Алушта, 15-20 сентября 2008г. / Таврический национальный ун-т. – Симферополь, 2008. – С.175.
 41. Матвій О.В., Черевко І.М. Про апроксимацію крайових задач із запізненням // Міжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Тези доповідей. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – С. 112 – 113.
 42. Настасій О.Б., Черевко І.М. Наближено розв’яза­ння крайової задачі для інтегро-диференціальних рівнянь // International conference “Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation”. – Київ, 2009. – С.84.
 43. Черевко І.М. Дослiдження сингулярно збурених диференцiально-функцiональних рiвнянь методом iнтегральних многовидiв процесів // Український математичний конгрес – 2009 (27–29.08.2009, Київ).
 44. Матвій О.В., Черевко І.М. Схема апроксимації систем різницевих рівнянь із багатьма запізненнями // Міжнар. наук. конф. „Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури” (17-21 жовтня 2010 р., Чернівці) : Тези доп. – Чернівці: Вид-во «Золоті литаври», 2010. – С. 104-106.
 45. Піддубна Л.А., Пернай С.А., Черевко І.М. Схема апроксимації диференціально-різницевих рівнянь підвищеної точності // Х Крымская Международная математическая школа «Метод функций Ляпунова и его приложения»: Тез. докл.: Алушта, 13-18 сентября 2010г. / Таврический национальный ун-т. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – С. 115.
 46. Піддубна Л.А., Черевко І.М. Розщеплення лінійних сингулярно збурених диференціаль­но-функціональ­них рівнянь // Міжнар. наук. конф. «Диференці­альні рівняння та їх застосу­вання», присв. 65-річчю каф. Інтегральних та диференціальних р-нь КНУ(8-10 червня 2011 р.): Матеріали. – Київ, 2011. – С. 138.
 47. Матвій О.В., Пернай С.А., Черевко І.М. Дослід­ження схем апроксимації диференціально-різницевих рівнянь // Intern.Conf. “Dyna­­mical system modeling and stability investiga­tion” (May 25-27, 2011, Kyiv): Abstracts of conference reports. – Kyiv, 2011. – С. 105.
 48. Піддубна Л., Черевко І. Про апроксимацію систем диференціально-різницевих рівнянь // Між­нар. Мат. конф. ім. В.Я. Скоробагатька, 19–23 вересня 2011 р., Дрогобич: тези доп. – Львів, 2011. – С. 163.
 49. Iлiка С.А., Черевко І.М. Про апроксимацію систем диференціально-функціональних рівнянь // Міжнародна конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування 6-8 червня 2012. Матеріали конф. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 20-21.
 50. Черевко І.М. Про наближену заміну диференціально-функціональних рівнянь // Міжнародна наукова конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування 27-29 вересня 2012. Матеріали конф. – Ужгород, 2012. – С. 82.
 51. Осипова О.В., Черевко І.М. Декомпозиція лінійних сингулярно збурених багатотемпових систем // Міжнародна математична конференція «Боголюбов­ські читання DIF-2013. Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування» з нагоди 75-річчя з дня народ­жен­ня академіка А.М. Самойленка (23-30 червня 2013 р. Севастополь). – Київ: Інститут математика НАН України, 2013. – С. 150.
 52. Дорош А.Б., Черевко І.М. Розв’язування крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу методом сплайн-функцій // Матеріали І Міжнародної XX Всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” (7-9 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 81-82.
 53. Матвій О.В., Л.А. Піддубна, Черевко І.М. Про апроксимацію систем із запізненням та їх стійкість // Матеріали І Міжнародної XX Всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” (7-9 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С.103-104.
 54. Черевко І.М., Дорош А.Б. Застосування сплайн-функцій для апроксимації розв’язків лінійних крайових задач із запізненням // Тези доповідей VI міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми математичного моделю­вання, прогнозування та оптимізації”. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С. 181-182.
 55. Іліка С.А., Матвій О.В., Л.А. Піддубна, Черевко І.М. Схеми апроксимації диференціально-функціональних рівнянь та їх застосування  // Тези доповідей IV міжнародної ганської конференції, присвяченої 135 річниці від дня народження Ганса Гана (30 червня – 5 липня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 63-64.
 56. Осипова О.В., Черевко І.М. Асимптотичне розщеплення лінійних сингулярно збурених систем з багатьма малими параметрами // Матеріали міжнародної матема­тичної конференції «Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки» до 100-річчя від дня народження члена-кореспон­дента НАН України Положого Георгія Миколайовича (23-24 квітня 2014 р.). – Київ, 2014. – С.97.
 57. Іліка С.А., Піддубна Л.А., Черевко І.М. Про апроксимацію лінійних диференціальних рівнянь нейтрального типу та їх квазіполіномів // Матеріали міжнародної математичної конференції «Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування» (21-24 травня 2014 р., Слов’янськ). – Слов’янськ: ДДПУ, 2014. – С. 37.
 58. Cherevko I., Ilika Sv., Piddubna L. Approximation schemes for differential-functional equations and their applications // International V. Skorobohatko mathematical conference (August 25 – 28, 2015, Drohobych, Ukraine): Abstracts. – Lviv, 2015. – P. 24.
 59. Осипова О.В., Черевко І.М. Декомпозиція різнотемпових лінійних сингулярно збурених систем методом інтегральних многовидів // XVII International Conference “Dynamical systems modelling and stability investigation” (May 27-29, 2015, Kyiv): Abstracts of conference reports. –   Kyiv,  2015. – P. 45.
 60. Черевко І.М. Про підготовку ІТ - спеціалістів в Україні // Пятая Международная научно-практическая конференция «Наука и бизнес»: Тезисы докладов (9-10 февраля 2015 г., Днепропетровск). –   Днепропетровск, 2015. – С. 43-46.
 61. Черевко І.М., Паливода М. Методи оцінювання продуктивності праці фахівців ІТ компаній. Досвід компанії SoftServe // I Международный научно-практический форум «Наука и бизнес» (2-3 июля 2015 г., Черновцы): Тезисы докладов. – Черновцы, 2015. – С.316–319.
 62. Черевко І.М. Співпраця університетського та академічного підрозділів – складова системи забезпечення якості вищої освіти // Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року) . – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. – C. 163-165.
 63. Дорош А.Б, Черевко І.М. Застосування сплайн-функцій до побудови наближених розв’язків крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доп. VІІ Міжнар. наук. конф. (21–22.04.2016, Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський нац. ун-т. ім. Івана Огієнка, 2016. – С. 64-65.
 64. Бігун Я.Й., Черевко І.М. Життя і наукова діяльність професора Василя Івановича Фодчука // Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування: Матеріали міжнар. наук, конф., присвяченої 80-річчю від дня народження проф. В.І. Фодчука (1936–1992) (28–30 вересня 2016 р., Чернівці). – Чернівці, 2016. – С. 4-17.
 65. Черевко І.М. Метод інтегральних многовидів в теорії сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування: Матеріали міжнар. наук, конф.,присвяченої 80-річчю від дня народження проф. В.І. Фодчука (1936–1992) (28–30 вересня 2016 р., Чернівці). – Чернівці, 2016. – С. 97.
 66. Cherevko I.M., Osypova O. Asymptotic decomposition of linear singularly perturbed multiscale systems // „Диференціальні рівняння та їх застосування” : тези доповідей Міжнар. наук, конф.,присвяченої 70-річчю академіка НАН України М.О. Перестюка (19-21 травня 2016 р., Ужгород). – Ужгород: Вид. УжНУ «Говерла», 2016.– С. 19.
 67. Черевко І.М. Про забезпечення якості підготовки ІТ-спеціалістів в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи» (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.) – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 33-36.
 68. Черевко І.М., Дрінь Т.Р. Алгоритми побудови періодичних розв’язків для лінійних диференціальних рівнянь // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп'ю­терної техніки» (Чернівці, 5-8 жовтня 2017 р.). Праці конференції. - Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2017. - С. 48-50.
 69. Дорош А.Б., Черевко І.М. Розв’язування крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу // Міжнародна конференція „Диференціальні рівняння та їх застосування” (19-21 травня 2017 р.). – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 37-38.
 70. Черевко І.М. Про систему забезпечення якості вищої освіти // Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості: ХІІІ міжнар. конф. (Дніпро, 23-24 листопада 2017 р.): зб. наук. пр. – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. - № 3. – С. 36-38.
 71. Піддубна Л.А., Тузик І.І., Черевко І.М. Схеми апроксимації диференціально-різницевих рівнянь та їх застосування // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій» (Рівне, 2-4 березня 2018 р.). Матеріали конференції. – Рівне, 2018. – С. 80-81.
 72. Cherevko I., Dorosh A., Drin T. Modeling of Boundary Value Problems For Delay Integro-Differential Equations // Proceeding of the Seventh International Conference on Informatics and Computer Technics Problems, Chernivtsi, Ukraine, October 11-14, 2018: Proceedings PICT-2018. – Chernivtsi: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2018. – Pp. 39-40.
 73. Черевко І.М. Схеми апроксимацiї диференiально-функцiональних рiвнянь та їх застосування // Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матерiали мiжнар. наук. конф., присвяч. 50-рiччю факультету математики та iнформатики ЧНУ (17–19 вересня 2018 р.). – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2018. – С. 108-109.
 74. Осипова О.В., Черевко І.М. Асимптотична декомпозиція лінійних сингулярно збурених систем з двома малими параметрами // Матеріали XXV Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» 24-27 вересня 2019, Львів. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2019. – С. 127-131.
 75. Cherevko I., Tuzyk I. Approximation schemes of systems with delay and their applications // International Conference «Functional Methods in Approximation Theory, Differential Equations and Numerical Mathematics IV», Dedicated to the 100th anniversary of V. K. Dzyadyk (1919-1998) (Svityaz, June 20 – 26, 2019).
 76. Olexandra Osypova, Ihor Cherevko. Integral manifolds and decomposition of systems of multiscale linear singularly perturbed equations // 11th International Skorobohatko Mathematical Conference (October 26 – 30, 2020, Lviv, Ukraine). – P. 85.
 77. Матвiй О., Тузик I., Черевко I. Схеми апроксимацiї лiнiйних диференцiально-рiзницевих рiвнянь та їх застосування // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 159-160.
 78. Осипова О., Черевко I. Декомпозицiя та стiйкiсть сингулярно збурених лiнiйних багато темпових систем // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 177-178.
 79. Осипова О.В., Перцов А.С., Черевко I.М. Про розщеплення та декомпозицiю лiнiйних сингулярно збурених багато темпових систем // Тези доповiдей IX мiжнародної наукової конференцiї ”Сучаснi проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимiзацiї”. – Кам’янець-Подiльський : Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка, 2020. – C. 20-21.
 80. Іліка С.А., Тузик І.І., Черевко І.М. Апроксимація лінійних диференціально-функціональних рівнянь та неасимптотичних коренів їх квазіполіномів запізненням // Тези доповiдей IX мiжнародної наукової конференцiї ”Сучаснi проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимiзацiї”. – Кам’янець-Подiльський : Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка, 2020. – C. 49-50.
 81. Ігор Черевко, Ірина Тузик, Світлана Іліка. Алгоритм дослідження стійкості лінійних диференціально-різницевих рівнянь. Матеріали XXVI Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. 27–28 вересня 2021, Львів. С. 173–177.
 82. I. Cherevko, A. Dorosh, I. Haiuk, L. Piddubna. Approximation of a solution of boundary value problems for delay integro-differential equations. Матеріали XXVI Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. 27–28 вересня 2021, Львів. С. 30-34.
 83. I.M. Cherevko, S.A. Ilika, A.S. Pertsov, I.I. Tuzyk. Approximations chemes for differential functional equations and algorithms their applications // THE INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE “CURRENT TRENDS IN ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS” Book of Abstracts. Ivano-Frankivsk, Ukraine, May 12-15, 2022. P. 18-19.
 84. Igor Cherevko. Approximation schemes for differential functional equations and their applications // Матеріали міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2022 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 44-46.
 85. Тетяна Луник, Ігор Черевко. Числовий аналіз епідеміологічних моделей із запізненням // Матеріали міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2022 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 186-189.

Всеукраїнські конференції

 1. Черевко I.М., Косминка Б.I. Наближене розв'язання перевизначених крайових задач // Украинская конференция "Моделирование и исследование устойчивости  систем, ч.2, Киев, 1993. – С. 58-59.
 2. I.М. Черевко Різницева схема для сингулярно збуреного інтегро-диференцiального рівняння // Всеукраїнська наукова конференція "Нові підходи до розв'язання диференціальних рівнянь", Київ, 1994. – С. 181.
 3. I.М.Черевко Дослідження крайової задачі для нелінійного iнтегро-диференцiального рівняння із загаюванням // Українська конференція "Моделювання i дослідження стійкості систем", Київ, 1994. – С.138-139.
 4. Пiддубна Л.А., Черевко I.М. Апроксимацiя диференцiально-рiзницевих рiвнянь нейтрального типу // Украинская конференция "Моделирование и исследование устойчивости систем". – Киев, 1996. – С.109.
 5. Н.Настасьєва, М.Тавровська, I.Черевко Наближене розв'язання крайової задачі для нелiнiйного диференцiального рiвняння нейтрального типу // Всеукраїнська конференцiя "ДФР та її застосування". - Київ, 1996. – С. 133.
 6. Черевко I.М. Iнтегральнi многовиди сингулярно збурених диференцiально-функцiональних рівнянь та їх застосування // Всеукраїнська конференція „ДФР та їх застосування”. – Київ, 1996. – С.193.
 7. Перестюк М.О., Черевко І.М. Нестійкі, центрально-нестійкі, центральні многовиди сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Нові підходи до р-ня дифер. р-нь. Тези доповідей. – Київ, 2001. – С. 111.
 8. Черевко I.М. Декомпозиція сингулярно збурених  диференцiально-функцiональних рiвнянь // III Всеукраїнська наукова конференція „Нелінійні проблеми аналізу”. Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 112.
 9. Черевко І.М. Наближений метод розв’язання крайових задач для диферен­ціально-різницевих рівнянь // ХІІ Всеукраїнська наукова конференція „Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. Тези доповідей. – Львів, 2005.– С.159
 10. Матвій О.В.,  Черевко І.М. Про апроксима­цію ди­ференціально-різницевих систем // ХIIІ Всеукраїн­ська наукова конференція “Сучасні проблеми при­кладної математики та інформатики”, присвячена 150-річчю з дня народження Івана Франка (3-5 жовтня 2006 р., Львів): Тези доповідей. – Львів, 2006. – С. 105.
 11. Матвій О.В., Пернай С.А., Черевко І.М. Апроксимація систем диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу // Нелінійні проблеми аналізу: 4 Всеукраїнська наукова конференція. Тези доповідей. – Івано-Франківськ: Плай, 2008 – С. 64.
 12. Іліка С.А., Черевко І.М. Дослідження схеми апроксимації диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу // XVII Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми при­кладної математики та інформатики»: Матеріали конференції (присвячена 350-річчю Львівський національного університету імені Івана Франка, 6-7 жовтня 2011 року). – Львів. – 2011. – С.49-50.
 13. Черевко І.М. Дослідження сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь методом інтегральних многовидів // Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-13 червня, 2012. – Чернівці, 2012. – С. 149.
 14. Осипова О.В.,Черевко І.М. Розщеплення лінійних сингулярно збурених систем  з багатьма малими параметрами // Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-13 червня, 2012. – Чернівці, 2012. – С. 119.
 15. Осипова О.В., Черевко І.М. Асимптотична декомпозиція лінійних сингулярно збурених систем // ХІХ Всеукр. наук. конф. Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (3–4 жовтня 2013 р., Львів). Матеріали конференції. – Львів, 2013. – с. 106-107.
 16. Черевко I. Про систему забезпечення якостi вищої освiти // “Приклад­ні задачі та IT-технології”: Матеріали міжвузівського наукового семінару, присвяченого 100-річчю від дня народження професора Василя Павловича Рубаника (1917‒1993) і 55-річчю кафедри приклад­ної математики та інформаційних технологій (9-10 червня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – C. 119-120.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Герасимчук О. (проф. Черевко І.М.) Наближені методи розв'язування сингулярно збурених кра­йових задач // Матеріали студентської наукової конференції Чер­нівецького націо­нального університету імені Юрія Федьковича (20-22 квітня 2016 р). Математичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – С. 11-12.
 2. Сельська О. (проф. Черевко І.М.) Різницеві схеми для сингулярно-збурених інтегро-диференціальних рівнянь // Матеріали студентської наукової конференції Чер­нівецького націо­нального університету імені Юрія Федьковича (20-22 квітня 2016 р). Математичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – С. 39-40.
 3. Маник О. (проф. Черевко І.М.) Моделювання на ЕОМ лінійних ди­фе­рен­ці­аль­них рівнянь із запізненням // Матеріали студентської наукової конференції Чер­нівецького націо­нального університету імені Юрія Федьковича (25-27 квітня 2017 р). Математичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2017
 4. Смерека М. (проф. Черевко І.М.) Застосування платформи OJS для розробки веб-сайта журналу // Матеріали студентської наукової конференції Чер­нівецького націо­нального університету імені Юрія Федьковича (25-27 квітня 2017 р). Математичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2017
 5. Дрінь Т. (проф. Черевко І.М.) Реалізація алгоритму виявлення прихованих періодичностей // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 13-14.
 6. Маник О. (проф. Черевко І.М.) Розробка бота для месенджера Telegram “Автоматизація відправлень інформаційних повідомлень” // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 27-28.
 7. Луник Т. (проф. Черевко І.М.) Використання цифрового ідентифікатора об’єкта в наукових публікаціях // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 33-34.
 8. Косович І., Шанін А., Пастула М., Хілінський О. (проф. Черевко І.М., доц. Мельник Г.В.) Нейромережеве моделювання в прогнозуванні результатів навчання // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 33-34.
 9. Луник Т. (проф. Черевко І.М.) Електронна підтримка Буковинського математичного журналу // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 47-48.
 10. Дворянов Б., Шанін А. (проф. Черевко І.М.) Створення низькорівневого програмного забезпечення для маршрутизаторів на платформі ARM. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Математичний факультет. Чернівці. Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 24–25.
 11. Керунець Т. (проф. Черевко І.М.) Моделювання сингулярно збурених крайових задач. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Математичний факультет. Чернівці. Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 38–39.
 12. Луник Т. (проф. Черевко І.М.) Різницеві схеми для диференціальних рівнянь із запізненням. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Математичний факультет. Чернівці. Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 44–45.
 13. Ганек М. (науковий керівник – Черевко І.М.) Архітектура вебдодатків з використанням Docker’a. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 19-20.
 14. Диренко В. (науковий керівник – Черевко І.М.) Побудова різницевих схем Гіра та дослідження їх стійкості. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 31-32.
 15. Керунець Т. (науковий керівник – Черевко І. М.) Моделювання сингулярно збурених крайових задач із запізненням. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 53-54.
 16. Шанін А. (науковий керівник – Черевко І. М.) Проектування низькорівневого програмного забезпечення для маршрутизаторів на платформі ARM. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 93-94.

Організація наукових конференцій

 1. Міжнародна наукова конференція «Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування», присвячена 80-річчю від дня народження проф. В.І. Фодчука (1936–1992) (28–30 вересня 2016 р., Чернівці)
 2. VII Mіжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації" (21-22 квітня 2016 р., Кам'янець-Подільський)
 3. Мiжнародна наукова конференцiя “Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях”, присвячена 50-рiччю факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича (Чернівці, 17–19 вересня 2018 р.)
 4. Член програмного комітету XIX International Conference DYNAMICAL SYSTEM MODELLING AND STABILITY INVESTIGATION (May 22-24, 2019)
 5. Заступник голови організаційного комітету Мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана «Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування» (16-19 вересня 2020 р., м. Чернiвцi)
 6. Заступник голови наукового комітету Міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2022 р., Чернівці.