Дорош Андрій Богданович

Дорош Андрій Богданович

асистент

Закінчив кафедру прикладної математики у 2012 році (диплом магістра з відзнакою). Асистент і аспірант кафедри математичного моделювання. Напрям наукового дослідження: «Розв’язування лінійних крайових задач із запізненням методом сплайн-апроксимацій». У грудні 2018 року захистив кандидатську дисертацію на тему "Апроксимація розв'язків крайових задач для диференціально-різницевих рівнянь зі змінним запізненням".

у 2016–2018 рр. Дорош А.Б. був учасником міжнародного проекту ERASMUS+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та рекомендацій» (QUAERE).

СЕРТИФІКАТИ

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=N-N2870AAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9447-2751

 

Забезпечує викладання дисциплін:

 • Операційні системи;
 • Програмування та підтримка Web-застосунків;
 • Розробка комп'ютерних ігор;
 • Поглиблена 3D графіка;
 • Комунікаційні технології в управлінні проектами.

Бібліографічний перелік публікацій

Фахові видання

 1. Дорош А.Б., Черевко І.М. Застосування сплайн-функцій для апроксимації розв’язків лінійних крайових задач із запізненням // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: Зб. наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 10. – С. 80-88.
 2. Черевко І.М., Дорош А.Б., Перцов А.С., Гаюк І.М. Моделювання крайових задач для лінійних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: Зб. наукових праць. Кам’янець-Подільський, 2020. Вип. 21. С. 164–173.

Закордонні матеріали конференцій

 1. I. Cherevko, A. Dorosh. Solving boundary value problems for delay integro-differential equations using spline functions // The Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova: dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Science, 19-23 Aug. 2014, Chisinau, Moldova: Proceedings IMCS-50. – Chisinau: Institute of Mathematics and Computer Science, Acad. of Sciences of Moldova, 2014. – P. 243-246.
 2. I. Cherevko, A. Dorosh, L. Piddubna. Existence and approximation of a solution of the boundary value problems for delay integro-differential equations // The 23rd Conference On Applied And Industrial Mathematics, Suceava, Romania, September 17-20, 2015: Proceedings CAIM 2015. – Suceava: Stefan cel Mare University of Suceava, 2015. – P. 25.
 3. Cherevko I., Dorosh A., Piddubna L. Boundary Value Problem Solution Existence For Linear Integro-Differential Equations With Delays // The 26th Conference On Applied And Industrial Mathematics, Chişinău, Moldova, September 20-23, 2018: Proceedings CAIM 2018. – Chişinău: Technical University of Moldova, 2018. – P. 58.
 4. Ihor Cherevko, Andrew Dorosh. Boundary Value Problem Solution Existence For Linear Integro-Differential Equations With Many Delays // The 27th Conference On Applied and Industrial Mathematics, Targoviste, Romania, September 19-22, 2019: Proceedings CAIM 2019. – Targoviste: “Valahia” University, 2019. – P. 18-19.
 5. Cherevko I., Dorosh A., Pertsov A. Online System for Automatic Assessment of Programming Tasks. Modern Systems of Science and Education in the USA, EU and Post-Soviet Countries. Conference Proceedings. February, 2021. Seattle, Washington, USA, 2021. P. 29–32.
 6. Ihor Cherevko, Andrew Dorosh, Oleksandr Matviy. Boundary value problem modeling for linear differential-difference equations of neutral type. The 28th Conference On Applied and Industrial Mathematics. Romania. September 17-18, 2021: Proceedings CAIM 2021. P. 15–16.
 7. Ihor Cherevko, Ivan Gauk, Andrew Dorosh, Angrew Pertsov. Solving boundary value problems for linear neutral delay differential-difference equations using a spline cololation method // THE 29th CONFERENCE ON APPLIED AND INDUSTRIAL MATHEMATICS, CAIM 2022. Chisinau, Republic of Moldova, August 25-27, 2022. Proceedings CAIM 2022. P. 57–59.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Cherevko I., Dorosh A. Solving boundary value problems for neutral delay integro-differential equations using spline functions // Actual problems of training specialists in ICT. Conference Proceedings. – Sumy, 2013. – Part 2. – P. 226-234.
 2. Черевко І. М., Дорош А. Б. Застосування сплайн-функцій для апроксимації розв’язків лінійних крайових задач із запізненням / І. М. Черевко, А. Б. Дорош // Тези доповідей VI міжнародної наукової конференції Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації”. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С. 181-182.
 3. Дорош А. Б., Черевко І. М. Розв’язування крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу методом сплайн-функцій / А. Б. Дорош, І. М. Черевко // Матеріали І Міжнародної XX Всеукраїнської наукової конференції Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (7-9 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 81-82.
 4. Дорош А. Б. Розв’язування лінійних крайових задач із багатьма запізненнями методом сплайн-функцій / А. Б. Дорош // Тези доповідей IV міжнародної ганської конференції, присвяченої 135 річниці від дня народження Ганса Гана (30 червня – 5 липня 2014 р.). – Чернівці, 2014. – С. 53-54.
 5. A. Dorosh. Approximation of boundary value problem solutions for integro-differential equations with delay // Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробогатька (25-28 серпня 2015, Дрогобич, Україна). – Львів, 2015. – С. 35.
 6. Дорош А. Б, Черевко І. М. Застосування сплайн-функцій до побудови наближених розв’язків крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу / А. Б. Дорош, І. М. Черевко // Тези доповідей VII міжнародної наукової конференції Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації”. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 64-65.
 7. Дорош А. Розв’язування крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь із запізненням // Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування: Матеріали міжнар. наук, конф., присвяченої 80-річчю від дня народження проф. В.І. Фодчука (1936–1992) (28–30 вересня 2016 р., Чернівці). – Чернівці, 2016. – С. 43.
 8. Cherevko I., Dorosh A., Drin T. Modeling of Boundary Value Problems For Delay Integro-Differential Equations // Proceeding of the Seventh International Conference on Informatics and Computer Technics Problems, Chernivtsi, Ukraine, October 11-14, 2018: Proceedings PICT-2018. – Chernivtsi: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2018. – Pp. 39-40.
 9. А. Дорош. Нелiнiйнi крайовi задачi для диференцiально-рiзницевих рiвнянь iз багатьма запiзненнями // Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матерiали мiжнар. наук. конф., присвяч. 50-рiччю факультету математики та iнформатики ЧНУ (17–19 вересня 2018 р.). – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2018. – С. 63.
 10. Dorosh A., Haiuk I. Boundary Value Problem for Linear Integro-Differential Equations with Many Delays // XIX International Conference “Dynamical System Modelling and Stability Investigation”, Kyiv, Ukraine, May 22-24, 2019: Proceedings of Conference Reports. – Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2019. – Pp. 149-150.
 11. Гаюк І.М., Дорош А.Б., Піддубна Л.А. Моделювання крайових задач для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь із запізненням // Матеріали XXV Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» 24-27 вересня 2019, Львів. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2019. – С. 57-61.
 12. Dorosh A., Haiuk I., Pertsov A. Boundary value problems for delay integrodifferential equations // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 27-28.
 13. Гаюк І.М., Дорош А.Б., Піддубна Л.А. Моделювання нелінійних крайових задач із запізненням // Тези доповiдей IX мiжнародної наукової конференцiї ”Сучаснi проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимiзацiї”. – Кам’янець-Подiльський : Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка, 2020. – C. 41-42.
 14. I. Cherevko, A. Dorosh, I. Haiuk, L. Piddubna. Approximation of a solution of boundary value problems for delay integro-differential equations. Матеріали XXVI Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. 27–28 вересня 2021, Львів. С. 30-34.
 15. А. Дорош, І. Гаюк, А. Перцов. Лінійні крайові задачі для інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу // Матеріали міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2022 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 56-59.
 16. Дорош А.Б., Гаюк І.М. Наближення розв’язків крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу методом сплайн-
  функцій // Міжнародна науково-практична конференція “Молодіжна наука заради миру та розвитку” (9–11 листопада 2022, Чернівці).

Всеукраїнські конференції

 1. Дорош А. Б. Моделювання крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь із запізненням / А. Б. Дорош // Матеріали XIX Всеукраїнської наукової конференції Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (3-4 жовтня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 146-147.
 2. Андрій Дорош, Іван Гаюк. Розв’язування крайових задач для лінійних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу методом сплайн колокацій // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2022» (Львів, 25 – 27 травня 2022 р.). Матеріали конференції. Львів, 2022.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Щур О. (науковий керівник – Дорош А.Б.) Створення онлайн-застосунку для моніторингу відвідуваності студентів. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці. Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 82–83.
 2. Циганаш В. (науковий керівник – Дорош А. Б.) Створення настільного додатку для визначення жанру книжок. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 91-92.
 3. Щур О. (науковий керівник – Дорош А. Б.) Створення мобільного застосунку для моніторингу відвідуваності студентів та розкладу. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 101-102.
 4. Яковець Д. (науковий керівник – Дорош А. Б.) Створення фреймворку для розробки 2D-ігор. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 103-104.