Горбатенко Микола Юрійович

Горбатенко Микола Юрійович

доцент

У 2005 році закінчив Чернівецький національний університет і одержав диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Інформатика». З 2005 року працював асистентом кафедри системного аналізу і страхової та фінансової математики. З 2015 року - асистент кафедри математичного моделювання.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію “Змішаний варіаційний підхід до оцінювання розв'язків та детермінованих даних лінійних еліптичних та параболічних рівнянь в умовах невизначеності”. Напрямок наукових досліджень: оцінювання узагальнених розв’язків лінійних еліптичних рівнянь, розробка та експлуатація структур Big Data.

Проходив стажування на кафедрі комп’ютерних систем і технологій Буковинського університету та на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У вересні 2020 р. приймав участь міжнародній конференції, організованій Фондом сприяння розвитку науки TYGIEL, у м. Люблін (Польща).

СЕРТИФІКАТИ

Верифікація сертифікатів

SCOPUS Author ID: 57218128116

Web of Scince: https://publons.com/researcher/2153687/mykola-yu-gorbatenko/

ORCID ID: 0000-0002-1702-8785

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8JmYjAMAAAAJ&hl=en

Забезпечує читання дисциплін:

 • Платформи корпоративних інформаційних систем (Microsoft .NET Framework);
 • Обробка структурованих та неструктурованих даних BigData.

Основні наукові публікації:

 1. Подлипенко Ю. К. Оцінювання узагальнених розв’язків лінійнх еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / Ю. К. Подлипенко, М. Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія:фізико-математичні науки.– 2008.– Випуск 3.– С.158–164.
 2. Горбатенко М. Ю. Оцінювання за зашумленими спостереженнями невідомих даних лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / М. Ю. Горбатенко // Таврический вестник информатики и математики.– 2009.– №1.– С.93–102.
 3. Подлипенко Ю. К. Оцінювання функціоналів від розв’язків лінійних еліптичних рівнянь, при повністю невідомих правих частинах / Ю. К. Подлипенко, М. Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія:фізико-математичні науки.– 2009.– Випуск 3.– С.164-169.
 4. Горбатенко М. Ю. Мінімаксне оцінювання за неповними даними розв’язку початково-крайової задачі Діріхле для рівняння теплопровідності на основі її змішаного варіаційного формулювання / М. Ю. Горбатенко, Ю. К. Подлипенко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип 528. Математика.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010.– С. 14–26.
 5. Подлипенко Ю.К., Горбатенко М.Ю., Перцов А.С.  Наближені мінімаксні оцінки лінійних неперервних функціоналів від розв’язків системи змішаних варіаційних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки, №4, 2014. – С. 213 – 218.

Бібліографічний перелік публікацій

Навчальні посібники

1. Машинне навчання. Навчання за прецедентами: Навчальний посібник. / Антонюк С.В., Горбатенко М.Ю., Кириченко О.Л., Малик І.В. Чернівці: Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2021. 164 с. 

Методичні роботи

 1. Горбатенко М. Ю. Технології програмування мовою Java / М. Ю. Горбатенко, Н. В. Романенко // Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт.– Чернівці: Видавничий дім РОДОВІД, 2014.

Фахові видання

 1. Подлипенко Ю.К. Оцінювання узагальнених розв’язків лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія:фізико-математичні науки.– 2008.– Випуск 3.– С.158-164.
 2. Горбатенко М.Ю. Оцінювання за зашумленими спостереженнями невідомих даних лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / М.Ю. Горбатенко // Таврический вестник информатики и математики.– 2009.– №1.– С. 93-102.
 3. Подлипенко Ю.К. Оцінювання функціоналів від розв’язків лінійних еліптичних рівнянь, при повністю невідомих правих частинах / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія:фізико-математичні науки.– 2009.– Випуск 3.– С.164-169
 4. Горбатенко М.Ю. Мінімаксне оцінювання за неповними даними розв'язку початково-крайової задачі Діріхле для рівняння теплопровідності на основі її змішаного варіаційного формулювання / М.Ю. Горбатенко, Ю.К. Подлипенко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 528. Математика.– Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2010.– С. 14-26.
 5. Малик І.В. Стійкість процесів у схемі усереднення для напівмарковських еволлюцій / І.В. Малик, М.Ю. Горбатенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. / Редкол.: В.В. Маринець (гол. ред.) та інші.– Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2013.– Вип. 24, №2.– 93-102.
 6. Подлипенко Ю.К. Наближені мінімаксні оцінки лінійних неперервних функціоналів від розв’язків системи змішаних варіаційних рівнянь / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко, А.С. Перцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія:фізико-математичні науки.– 2014.– Випуск 4.– С.213-218.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Горбатенко М.Ю. Аспекти реалізації станка з числовим програмним забезпеченням / М.Ю. Горбатенко, В.К. Скращук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології” (17-19 травня 2006 р.). – Чернівці: Рута, 2006.– С. 260.
 2. Горбатенко М.Ю. До питання модернізації алгоритму керування процесом пробілювання утфелів першого продукту у цукровому виробництві / М.Ю. Горбатенко, В.К. Скращук, А.С. Перцов, С.Г. Луговий // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології” (17-19 травня 2006 р.). – Чернівці: Рута, 2006.– С. 255.
 3. Подлипенко Ю.К. Про новий підхід до оцінювання за неповними даними узагальнених розв’язків лінійних еліптичних рівнянь / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // тези міжнародної конференції PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2008).– Київ-Рівне, 12-17 травня 2008.– С.230-231.
 4. Горбатенко М.Ю. Про новий підхід до оцінювання правих частин лінійних еліптичних рівнянь другого порядку в умовах невизначеності / М.Ю. Горбатенко // тези міжнародної конференції PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2008).– Крим (Новий світ), 22-27 вересня 2008.– С.73.
 5. Горбатенко М.Ю. Мінімаксні середньоквадратичні оцінки розв’язків лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / М.Ю. Горбатенко // тези міжнародної конференції PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2009)".– Східниця, 27-30 квітня 2009.– С.83-84.
 6. Горбатенко М.Ю. Система реального часу та збору економічної інформації «БУК-1» / М.Ю. Горбатенко, Ю.В. Герман // тези міжнародної конференції PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2009)".– Східниця, 27-30 квітня 2009.– С. 84-85.
 7. Горбатенко М.Ю. Мінімаксні оцінки функціоналів від розв’язків лінійних еліптичних рівнянь, при повністю невідомих правих
  частинах / М.Ю. Горбатенко // тези міжнародної конференції PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2009).– Кам’янець-Подільський, 5-9 вересня 2009. С.53.
 8. Горбатенко М.Ю. Мінімаксні оцінки від розв’язків за зашумленими спостереженнями невідомих даних лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / М.Ю. Горбатенко // тези міжнародної конференції PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2010).– Львів, 17-21 травня 2010. С.64-65.
 9. Горбатенко М.Ю. Мінімаксне оцінювання розв’язків за зашумленими спостереженнями невідомих даних лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / М.Ю. Горбатенко // тези міжнародної конференції PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2011).– Ялта, 4-8 жовтня 2010. С.51-52.
 10. Горбатенко М.Ю. Єдиність мінімаксної оцінки функціоналів, визначених на розв’язках стаціонарних рівнянь теплопровідності / М.Ю. Горбатенко // IV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана. Тези доповідей.– Чернівецький національний університет, 2014.– 268 с.
 11. Горбатенко М.Ю., Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Проблема оптимальної стабілізації стохастичної динамічної системи випадкової структури з пуассоновими збуреннями і марковськими перемиканнями // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: праці IX Міжнародної науково-практичної конференції (ПІКТ – 2020), м. Чернівці, 28-31 жовтня 2020. – Чернівці : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – C. 73-74.
 12. Yasinsky V.K., Gorbatenko M.Y., Lukashiv T.O. Optimal control of stochastic dynamic systen of a random structure with Poisson switches and Markov switching. International conference "Modern stochastic theory and applications V". June 1–4, 2021, Kyiv, Ukraine: Conference matherials. Kyiv, 2021. С. 114–115.