Готинчан Тетяна Іванівна

Готинчан Тетяна Іванівна

доцент

Закінчила математичний  факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю «Математика». Здобула кваліфікацію «Математик. Викладач». Захистила кандидатську дисертацію з теми «Властивість локалізації функцій з класів типу S' і W'» зі спеціальності 01.01.01. – математичний аналіз.  Має вчене звання доцента кафедри математичного моделювання.

Проходила стажування в Управлінні інформаційних технологій Головного управління Державного казначейства України у Чернівецькій області (2007 р.), відділі з надання послуг підтримки системи інформаційних систем обліку у МПП «Німфа»  (2012 р.), на  кафедрі прикладної математики Інституту прикладної математики та  фундаментальних дисциплін Національного університету «Львівська політехніка» (2014 р.) та на кафедрі інформаційних управляючих систем та технологій факультету інформаційних технологій Ужгородського національного університету (2019 р.). 

У 2019 році пройшла 4-місячні курси з фронтенд розробки при фірмі SharpMinds (керівник - Євген Калюжний). З 2020 року займається самоосвітою у напрямку веброзробки. Пройшла низку курсів на онлійн платформах Coursera та Prometheus. 

СЕРТИФІКАТИ КУРСІВ

ORCID ID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-3964-444X

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LDZulKUAAAAJ&hl=ru&oi=ao 

Забезпечує викладання дисциплін:

 1. Основи інтернет-технологій;
 2. Web-технології та web-програмування;
 3. Моделювання соціально-економічних та екологічних процесів;
 4. Методика викладання комп'ютерних наук у вищій школі.
 5. Інформаційні системи обліку та логістика

 

 

Бібліографічний перелік публікацій

Підручники

 1. В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, В.С. Дронь, О.С. Кондур. Математика для економістів: теорія та застосування. Навчальний підручник – К.: Кондор, 2007. –  595 с. (з грифом МОНУ)
 2. В.П. Лавренчук, Т.I. Готинчан, В.С. Дронь, О.С. Кондур. Математика для економістів: теорія та застосування. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз: Підручник. – 3-є вид., доповнене. - Чернiвцi:  Чернівецький нац. ун-т, 2012. -  224 с. (з грифом МОНУ)
 3. В.П. Лавренчук, Т.I. Готинчан, В.С. Дронь, О.С. Кондур. Математика для економістів: теорія та застосування. Теорія ймовірностей та математична статистика: Підручник. – 3-є вид., доповнене. - Чернiвцi:  Чернівецький нац. ун-т, 2011. -  216 с. (з грифом МОНУ)
 4. В.П. Лавренчук, Т.I. Готинчан, В.С. Дронь, О.С. Кондур. Математика для економістів: теорія та застосування. Економіко-математичне моделювання: Підручник. – 3-є вид., доповнене. - Чернiвцi:  Чернівецький нац. ун-т, 2011. -  184 с. (з грифом МОНУ)

Навчальні посібники

 1. В.П.Лавренчук, Т.I.Готинчан, В.С.Дронь, О.С. Кондур. Вища математика. Частина 1: Навчальний посібник. –  Чернiвцi:  Рута, 2002. -  191 с. (з грифом МОНУ)
 2. В.П.Лавренчук, Т.I.Готинчан, В.С.Дронь, О.С. Кондур. Вища математика. Частина 2: Навчальний посібник. –  Чернiвцi:  Рута, 2002. -  208 с. (з грифом МОНУ)
 3. В.П.Лавренчук, Т.I.Готинчан, В.С.Дронь, О.С. Кондур. Вища математика. Частина 3: Навчальний посібник. –  Чернiвцi:  Рута, 2002. -  168 с. (з грифом МОНУ)
 4. Лавренчук В.П., Івасишен С.Д., Дронь В.С., Готинчан Т.І. Диференціальні рівняння математичної фізики. Навчальний посібник. – 3-є вид, випр. і доповн. – Чернівці: Рута, 2008. – 192 с. (з грифом МОНУ)
 5. Вища математика. Курс лекцій : [ навчальний посібник ] : у 3 ч. Ч.1 : Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз / В. П. Лавренчук, Т. І. Готинчан, О. С. Кондур,   В. С. Дронь. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 448 с. (з грифом МОНУ)
 6. Вища математика. Курс лекцій : [ навчальний посібник ] : у 3 ч. Ч.2 : Теорія ймовірностей та математична статистика / В. П. Лавренчук, Т. І. Готинчан, О. С. Кондур,   В. С. Дронь. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 264 с. (з грифом МОНУ)
 7. Вища математика. Курс лекцій : [ навчальний посібник ] : у 3 ч. Ч.3 : Математичні методи дослідження операцій / В. П. Лавренчук, Т. І. Готинчан, О. С. Кондур,   В. С. Дронь. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 312 с. (з грифом МОНУ)
 8. В.П.Лавренчук,  Т.І.Готинчан, Г.С.Пасiчник, М.ІБукатар. Моделі та методи дослідження операцій: Навчальний посібник. - Чернiвцi: Чернівецький національний університет, 2011. - 412 с. (з грифом МОНУ)
 9. Готинчан Т.І.  Інформаційні системи обліку : [навчальний посібник]  / Т.І. Готинчан, Г.В. Мельник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 160 с.
 10. Рівняння математичної фізики, основні методи, приклади, задачі:  навчальний посібник / С.Д. Івасишен,  В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, Л.М. Мельничук. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – 212 с.
 11. Рівняння математичної фізики: основні методи, приклади, задачі: Навч. посіб. / С.Д. Івасишен, В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан та ін. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 212 с.
 12. Вища математика. Лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія. Навчальний посібник / Укл.: Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М., Готинчан Т.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2023. – 164 с.
 13. Готинчан Т.І. Основи веброзробки: HTML і CSS. Частина 1 : навчальний посібник / Т.І. Готинчан. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023. – 204 с.

Методичні роботи

 1. Завдання для модульно-рейтингового контролю з дисципліни «Математика для економістів». Частина 2. Теорія ймовірностей  та математична статисти-ка / укл. Т.І. Готинчан, Г.П. Івасюк, Т.М. Фратавчан – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2009. – 152 с.
 2. Математика для економістів. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Завдання для модульно-рейтингового контролю та самостійної роботи студентів /  Укл.:  Готинчан Т.І., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 64 с.
 3. Математика для економістів. Диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних. Завдання для модульно-рейтингового контролю та самостійної роботи студентів /  Укл.:  Готинчан Т.І., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 66 с.
 4. Математика для економістів. Інтегральне числення функції однієї змінної. Ряди. Диференціальні рівняння. Завдання для модульно-рейтингового контролю та самостійної роботи студентів /  Укл.:  Готинчан Т.І., Івасюк Г.П., Фратавчан Т.М. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 50 с.
 5. Готинчан Т.І., Піддубна Л.А., Матвій О.В. Бази даних і знань. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт. – Чернівці: Золоті литаври, 2012.– 76 с.
 6. Готинчан Т.І. Автоматизація бухгалтерського обліку засобами системи 1С: Підприємство: [методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт]  / Т.І. Готинчан, Л.А. Піддубна. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 68 с.
 7. Готинчан Т.І. Інформаційні системи обліку: [методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт] / Т.І. Готинчан. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023. – 62 с.
 8. Готинчан Т.І. Основи інтернет-технологій: [методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт] / Укл: Т.І. Готинчан. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023. – 48 с.
 9. Готинчан Т.І. Вебтехнології та вебпрограмування: [методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт] / Укл: Т.І. Готинчан. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023. – 56 с.

 

Рейтингові вітчизняні видання

 1. Готинчан Т.І. Про аналітичне зображення ультрарозподілів типу // Доп. НАН України. – 1999. – № 1. – С. 20 – 24.

Українські академічні видання

 1. Готинчан Т.І. Про нульові множини узагальнених функцій з класів типу   // Наук. вісник  Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 46. Математика. –  Чернівці : ЧДУ, 1999. – С. 5 – 12.
 2. Готинчан Т.І. Сукупності функцій класу L у просторах типу S  // Вісник Київського ун-ту. Серія фізико-математичних наук. –  1999. – Вип. 2 – С. 77 – 81.
 3. Готинчан Т.І., Атаманюк Р.М. Різні форми означення просторів типу W // Наук. вісник  Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 111.  Математика. –  Чернівці : Рута, 2001. – С. 21 – 26.
 4. Готинчан Т.І. Про нетривіальність та вкладення просторів типу  W // Наук. вісник  Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 160.  Математика. –  Чернівці : Рута, 2003. – C. 39 – 44.
 5. Готинчан Т.І. Про існування області, в якій зберігаються оцінки на дійсній осі деяких цілих функцій // Наук. вісник  Чернівецького ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 314–315.  Математика. –  Чернівці : Рута, 2006. – C. 36 – 39.
 6. Городецький В.В., Готинчан Т.І. Перетворення Бесселя у просторах типу S^0 // Буковинський математичний журнал. – Т.5, № 3-4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 50 – 55.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. Готинчан Т.І. Сукупності функцій класу Ls  у просторах типу W  і S // Диференціальні рівняння і нелінійні коливання. Тези доповідей Міжнародної конференції, 27-29 серпня 2001 р. – К:, Інститут математики НАН України, 2001 – С.39.
 2. Готинчан Т.І. Теорема Фрагмена-Ліндельофа для функцій з простору типу W // Міжнародна наукова конференція «Шості Боголюбівські читання», 26-30 серпня 2003 року. Тези доповідей. – К:, Інститут математики НАН України, 2003 – С.51.
 3. Готинчан Т.І. Про оцінки похідних деяких цілих функцій на дійсній осі за їхньою поведінкою  в побудованій області комплексної площини // Міжнар. математ. конф. ім. В.Я. Скоробагатька, 24 –  28 вересня 2007, Дрогобич / Тези доповідей. – Львів: Львівська політехніка, 2007. – С. 5
 4. Готинчан Т.І. Про зв’язок між оцінками похідних на дійсній осі елементів та мультиплікаторів простору  та їхньою поведінкою в деякій області комплексної площини//  ХІІ Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука,  15 – 17 травня 2008 р., Київ: Матеріали конф. – К.:ТОВ «Задруга» – С. 581.
 5. Готинчан Т.І. Різні форми означення просторів W багатьох змінних//  ХІІІ Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука,  13 – 15 травня 2010 р., Київ: Матеріали конф. Т.2 – К.,НТУУ – С. 98.
 6. Готинчан Т.І. Перетворення Фур’є-Бесселя сукупності S_m2k,2q// Міжнар. наук. конф. ім. В.Я. Скоробогатька, 25 – 28 серпня, 2015 р. Дрогобич / Тези доповідей. – Львів: Львівська політехніка, 2015. – С. 58.
 7. Т. Готинчан. Визначення розмiру страхових премiй у статичнiй моделi страхування у випадку декiлькох однорiдних груп клiєнтiв // Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матерiали мiжнар. наук. конф., присвяч. 50-рiччю факультету математики та iнформатики ЧНУ (17–19 вересня 2018 р.). – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2018. – С. 138.
 8. Готинчан Т. Одне узагальнення математичної моделi задачi визначення виробничої програми фiрми // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 112-113.
 9. Готинчан Т.І. Мотивація набуття початкового досвіду організації навчального процесу у майбутніх викладачів. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка. 28–30 жовтня 2021 р. Чернівці : матеріали конференції. Чернівці, 2021. С. 67–68.
 10. Готинчан Тетяна. Роль сучасних інформаційних технологій в освіті // Матеріали міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології», присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2022 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 253-255.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Антоняк В.А. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Задача оптимального розкрою матеріалів // Мате­ріали студентської науко­­вої конферен-ції, при­свя­ченої 130-річчю Чернівецького університету. Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 7-8.   
 2. Бока У.Т. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Оптимізація кредитного портфеля за умов ризику щодо платоспроможності позичальників // Мате­ріали студентської науко­­вої конференції, при­свя­ченої 130-річчю Чернівецького університету. Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 23-24.
 3. Скакун І.П. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Про розв’язування задач нелінійного програму-вання із сепарабельними функціями // Мате­ріали студентської науко­­вої конференції, при­свя­ченої 130-річчю Чернівецького університету. Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 121-122.
 4. Скрипничук М.Л. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Про апроксимаційно-ітеративний метод (АІ-метод) розв’язання нелінійних інтегральних рівнянь // Мате­ріали студентської науко­­вої конференції, при­свя­ченої 130-річчю Черні-вецького університету. Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 123-124.
 5. Преварська В.П. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Дина­мічна модель еволюції електорату // Мате­ріали сту­дентської науко­­вої конферен­ції Чернівець­кого національного універси­те­ту (11-12 травня 2006 року). Фізико-матема­тичні науки. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 456-457.
 6. Урсуляк Л. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Концепція очікуваної корисності у прийнятті економічних рішень за умов ризику // Мате­ріали студентської науко­­вої конферен­ції Черні­вецького національного універси­те­ту (10-11 травня 2007 року). Фізико-матема­тичні науки.–Чернівці:Рута,2007.–С.461-462.
 7. Павлюк І. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Автоматизація навчального процесу відділення програмування Чернівецького політехнічного технікуму // Мате­ріали студентської науко­­вої конферен­ції Черні­вецького національного універси­те­ту (10-11 травня 2007 року). Фізико-матема­тичні науки.–Чернівці:Рута,2007.–С.431-432.
 8. Урсуляк Л. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Визначення оптимального варіанта інвестування за критерієм максимізації очікуваної корисності // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету присвяченої 600-річчю м. Чернівці (13-14 травня 2008 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 439-440.
 9. Луцюк Ю. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Створення web-сайту вищого навчаль­ного закладу БДФА // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 135-річчю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2010 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 423-424.
 10. Фецик Л. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Облік банківських та касових операцій малого підприємства // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 135-річчю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2010 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 491-492.
 11. Фецик Л. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Оптимізація виробничої програми фірми // Матеріали студент­ської наукової конференції Чернівець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 457-458.
 12. Ващук Н. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Матема­тична модель організації рекламної кампанії // Матеріали студентської наукової конференції Чернівець­кого національного університету імені Юрія Федьковича (17-18 травня 2011 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С.339-340
 13. Ластівка Г. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Генерація банківських та касових документів засобами Excel // Матеріали студент­ської наукової конференції Черні­вець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року). Фізико-матема­тичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 331-332.
 14. Ващук Н. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Математичні моделі організації рекламної кампанії // Матеріали студент­ської наукової конференції Черні­вець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року). Фізико-матема­тичні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 287-288.
 15. Ластівка Г. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Оптимізація функції капіталу при керуванні витрат на рекламу // Матеріали студент­ської наукової конференції Черні­вець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича, присвяченої Дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-матема­тичні науки та архітектура. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 429-430.
 16. Волощук Н. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Математична модель рекламної кампанії у випадку, коли ціна продажу залежить від реклами // Матеріали студент­ської наукової конференції Черні­вець­кого національ­ного університету імені Юрія Федьковича, присвяченої Дню науки (17-19 квітня 2013 року). Фізико-матема­тичні науки та архітектура. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 381-382.
 17. Гаїнуца Н. (доц. Готинчан Т.І.) Математичні моделі рекламної кампанії з ефектом “набридання” реклами // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 р). Матема­тичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С. 15-16.
 18. Майковська І. (доц. Готинчан Т.І.) Автоматизація обліку виконаних робіт з доставки замовлень засобами 1С:Підприємство // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 р). Матема­тичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С. 53-54.
 19. Маліщук В. (доц. Готинчан Т.І.) Модель рекламної кампанії, коли обсяг продажу залежить від впливу реклами // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького націо­нального університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2015 р). Математичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – С. 37-38.
 20. Маліщук В. (доц. Готинчан Т.І.) Моделі  впливу рекламної кампанії на обсяги продажу од­но­рідного товару // Матеріали студентської наукової конференції Чер­нівецького націо­нального університету імені Юрія Федьковича (20-22 квітня 2016 р). Математичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – С. 19-20.
 21. Недбайло А. (доц. Готинчан Т.І.) Моделювання очистки еколого-водного середовища та візуалізація в програмному забезпеченні NextGIS // Матеріали студентської наукової конференції Чер­нівецького націо­нального університету імені Юрія Федьковича (19-20 квітня 2017 р). Математичні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2017. – С. 23-24.
 22. Клепіковська Ю. (доц. Готинчан Т.І.) Моделювання динаміки стану річкових вод // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 17-18.
 23. Сачовська В. (доц. Готинчан Т.І.) Система обміну інформацією в корпоративних мережах // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 45-46.
 24. Джигринюк Н. (доц. Готинчан Т.І.) Інформаційна система “Допомога абітурієнту" // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет
  математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 19-20.
 25. Клепіковська Ю. (доц. Готинчан Т.І.) Створення системи визначення динаміки стану річкових вод // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет
  математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 25-26.
 26. Козмей О., Сидоряк А. (доц. Готинчан Т.І., Піддубна Л.А.) Інформаційна система “Військкомат” // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 27-28.
 27. Гавалешко В., Остапович М., Мазманян А. (доц. Піддубна Л.А., Готинчан Т.І.) Інформаційна система “Військовий облік призовників” // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 9-10.
 28. Бурмич О. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Мобільний додаток “ShowMe”. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці. Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 13–14.
 29. Мар’янчук О. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Зовнішня обробка “Клієнт-банк”. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці. Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 46–47.
 30. Шамбра М. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) Чат-бот “Помічник абітурієнту та студенту ЗВО”. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці. Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 78–79.
 31. Швед Ю. (кер. – доц. Готинчан Т.І.) CRM-система “BoOl”. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–21 квітня 2021 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці. Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 80–81.
 32. Добжинецький М. (науковий керівник – Готинчан Т.І.) Веб-сайт “My favorite movie”. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 33-34.
 33. Мар’янчук О. (науковий керівник – Готинчан Т.І.) Telegram-бот для оформлення замовлень товарів. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 59-60.
 34. Швед А. (науковий керівник – Готинчан Т.І.) Веб-сайт “Bilingual”. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 95-96.
 35. Швед Ю. (науковий керівник – Готинчан Т.І.) CRM-система “BoOl” надання сервісу з ремонту техніки. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12–14 квітня 2022 року). Факультет математики та інформатики. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 97-98.