Кушнірчук Василь Йосипович

Кушнірчук Василь Йосипович

доцент

     Заступник декана факультету з виховної роботи. Захистив кандидат­ську дисертацію «Ітераційні методи розв’язу­вання задач багатокритері­альної оптимізації».

      Напрямок наукових досліджень: числові методи розв’язування оптимізаційних задач.

     Проходив стажування на кафедрі фізико-математичних та приклад­них дисциплін Буковинського універ­ситету у 2011 р., на кафедрі прикладної математики Націо­нального університету “Львівська політехніка” у 2016 р. та на кафедрі прикладної математики і статистики факультету прикладних наук «Українського католицького університету» у 2021 р. 

      Автор більше 30 наукових та 20 навчально-методичних праць.

 

Забезпечує читання дисциплін:

  • Методи оптимізації та дослідження операцій;
  • Економічний ризик та методи його моделювання;
  • Системний аналіз та теорія прийняття рішень;
  • Вища математика;
  • Теорія ймовірностей та математична статистика.

Бібліографічний перелік публікацій

Методичні роботи

  1. В.Й. Кушнірчук, Г.С. Пасічник. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з теорії прийняття рішень. Чернівці : Золоті литаври, 2021. 44 с.
  2. В.Й. Кушнірчук. Системи та методи прийняття рішень в соціальних та економічних системах. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2023. 40 с.
  3. Кушнірчук В.Й. Збірник вправ і завдань з теорія ймовірностей та математичної статистики. Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2023. 108 с.

 

Міжнародні українські матеріали конференцій

  1. Стецько Ю.П., Кушнірчук В.Й. Алгоритми оптимального модального регулювання // V Міжнародна науково-практична конференція «Проб­леми інформатики та комп’ютерної техніки» (21-24 травня 2016 р., Чернівці). Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – С. 46-47.
  2. Кушнірчук В.Й., Стецько Ю.П. Застосування методу центрів в моде­люванні еколого-економічної взаємодії // V Міжнародна науково-практична конференція «Проб­леми інформатики та комп’ютерної техніки» (21-24 травня 2016 р., Чернівці). Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. – С. 116-118.