Лукашів Тарас Олегович

Лукашів Тарас Олегович

доцент

У 2004 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Математика”, здобувши кваліфікацію магістра з математики.

З 2004 року працював асистентом кафедри системного аналізу і страхової та фінансової математики (до 2010 року – математичної і прикладної статистики) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З 2005 по 2009 рік – аспірант кафедри.

25 вересня 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.02 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук «Стійкість і стабілізація стохастичних динамічних систем випадкової структури із зовнішніми марковськими перемиканнями» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України Ясинський Володимир Кирилович).

З 2017 року - асистент кафедри математичного моделювання.

З 2019 року - доцент кафедри математичного моделювання.

Дійсний член таких міжнародних наукових товариств:
- International Society for Clinical Biostatistics (member no. 6965)
- American Mathematical Society (member no. 70797)

Рецензент журналу "Asian Journal of Probability and Statistics".

Проходив міжнародне стажування у Академія Поморська в м. Слупськ (Польща, 2018 р.) та в Економічному Університеті у місті Краків (Польща, 2020 р.).

Наукові інтереси: стохастичні диференціальні рівняння, оптимальне керування, стійкість та стабілізація стохастичних динамічних систем.

Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/... 
ORCID ID: 0000-0002-1651-6402 
ResearcherID: D-3760-2016 
SCOPUS Author ID: 26431477500

Забезпечує читання таких дисциплін:

 1. Фінансова математика.
 2. Актуарна математика.
 3. Теорія керування.
 4. Сучасні ймовірнісні задачі оптимального керування та їх реалізація на ЕОМ.

Наукові та навчально-методичні публікації:

2017 

 1. Lukashiv T., Malyk I. Existence and Uniqueness of Solution of Stochastic Dynamic Systems with Markov Switching and Concentration Points // International Journal of Differential Equations, – Vol. 2017, Article ID 7958398, – 5 p. https://doi.org/10.1155/2017/7958398.
 2. Дас А., Лукашив Т.О., Малык И.В. Синтез оптимального управления стохастическими динамическими системами случайной структуры с марковскими переключениями // Проблемы управления и информатики. – 2017. – № 2. – С. 17–26.
 3. Das A., Lukashiv T.O., Malyk I.V. Optimal Control Synthesis for Stochastic Dynamical Systems of Random Structure with the Markovian Switchings // Journal of Automation and Information Sciences, - Vol. 49, Is. 4, 2017. – p. 37-47. DOI:1615/JAutomatInfScien.v49.i4.40
 4. Лукашив Т.О., Ясинский В.К. Устойчивость стохастических систем случайной структуры с марковскими переключениями и возмущениями // Кибернетика и системный анализ. – 2017. – №4. – С. 96-104.
 5. Lukashiv, T.O.,Yasinsky, V.K. Stability of Stochastic Systems of Random Structure with Markov Switchings and Perturbations // Cybernetics and Systems Analysis, – 53, Is.4, 2017. – p. 576-583

2016

 1. Лукашив Т.О., Малык И.В. Достаточные условия оптимальности стохастических динамических систем случайной структуры с марковскими переключениями // Проблемы управления и информатики. – 2016. – № 3. – С. 28–34.
 2. Lukashiv T.O., Malyk I.V. Sufficient Optimality Conditions for Stochastic Dynamical Systems of Random Structure with Markovian Switchings // Journal of Automation and Information Sciences. – Vol. 48, 2016, Issue 6. DOI:1615/JAutomatInfScien.v48.i6.60 – P. 60-67.
 3. Lukashiv T. One Form of Lyapunov Operator for Stochastic Dynamic System with Markov Parameters // Journal of Mathematics, – Vol. 2016, Article ID 1694935, – 5 , http://dx.doi.org/10.1155/2016/1694935.
 4. Лукашів Т.О. Стабілізація стохастичних динамічних систем випадкової структури з марковськими перемиканнями і дробово-лінійною невизначеністю // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Т 7. В. 1. – Чернівці: ЧНУ, 2016.– С. 71–76.
 5. Лукашів Т.О. Стабілізація одного виду системи випадкової структури // Науковий вісник Ужгородськогоуніверситету. Сер матем. і інформ. – 2016.– № 2(29). – С. 59–71.
 6. Довгунь А.Я., Донець Н.П., Лукашів Т.О., Юрченко І.В., Ясинський В.К. Стійкість та стабілізація у стохастичному моделюванні складних динамічних систем // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження М.П. Ленюка, 28-30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції. – Чернівці, 2016. – С. 166–118.
 7. Лукашів Т.О., Митренюк Н.В. Стабілізація одного виду систем випадкової структури // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження М.П. Ленюка, 28-30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції. – Чернівці, 2016. – С. 159–160.

2015

 1. Ясинський В.К., Лукашів Т.О. Про стохастичну стійкість нелінійних систем Іто-Скорохода з загаюваннями // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – С. 175-183.
 2. Калинюк А.М., Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Критерій абсолютної стійкості розв’язків стохастичних дифузійних динамічних систем автоматичного регулювання з зовнішніми збуреннями // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 12. – С. 121-127.
 3. Лукашів Т.О. Проблема існування функцій Ляпунова для систем випадкової структури з марковськими перемиканнями // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Т 6. В. 1. – Чернівці: ЧНУ, 2015.– С. 32–37.
 4. Лукашів Т.О., Слободян А.О. Про стохастичну стійкість одного виду систем випадкової структури // Збірник статей учасників тридцять другої Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (2 – 7 квітня 2015 р.). Т.2: Природничі та точні науки; Соціально-економічні науки. – Запоріжжя, 2015. – С. 44 - 46.
 5. Лукашів Т.О., Янко М.Р. Існування оптимального керування для стохастичної динамічної системи випадкової структури // Збірник статей учасників тридцять другої Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (2 – 7 квітня 2015 р.). Т.2: Природничі та точні науки; Соціально-економічні науки. – Запоріжжя, 2015. – С.46-48.
 6. Лукашів Т.О. Слободян А.О. Стохастична стійкість одного виду систем випадкової структури // XXV International Conference «Problems of Decision Making under Uncertainties» (PDMU – 2015) (May 11 – 15, 2015 Skhidnytsya, Ukraine). Abstracts. – Київ, 2015. – С. 103.
 7. Лукашів Т.О., Янко М.Р. Про існування оптимального керування для стохастичної динамічної системи випадкової структури // XXV International Conference «Problems of Decision Making under Uncertainties» (PDMU – 2015) (May 11 – 15, 2015 Skhidnytsya, Ukraine). Abstracts. – Київ, 2015. – С. 104.
 8. Лукашів Т.О. Стабілізація стохастичної динамічної системи випадкової структури з марковськими перемиканнями і дробово-лінійною невизначеністю // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». Праці конференції. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2015. – С. 42-43.

2014

 1. Лукашів Т. О. Асимптотична стохастична стійкість стохастичних динамічних систем випадкової структури з постійним запізненням // Карпатськi матем. публ. 2014, Т.6, №1, С.96–103.
 2. Лукашів Т.О., Продан М.Д. Про існування функцій Ляпунова для стохастичної динамічної системи випадкової структури із зовнішніми марковськими перемиканнями // Міжнародна науково-парктична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». Праці конференції. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2014. – С. 34-35.
 3. Лукашів Т.О., Павлюк О.В. Про один вигляд слабкого інфінітезимального оператора, який грає роль оператора Ляпунова // Міжнародна науково-парктична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». Праці конференції. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2014. – С. 33-34.
 4. Калинюк А.М., Лукашів Т.О. Про стохастичну стійкість нелінійних систем Іто з загаюваннями // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 11. – С. 67-76.

2013

 1. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Асимптотична стохастична стійкість в цілому систем випадкової структури із зовнішніми збуреннями //Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2013, Київ, 27-31 травня, 2013 р. / ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2013. – С. 129.
 2. Лукашів Т.О. Асимптотична стохастична стійкість в цілому стохастичних динамічних систем випадкової структури з постійним запізненням // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу: Всеукраїнська наукова конференція, тези доповідей. Ворохта, 25 лютого – 3 березня 2013 р. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. С. 19.
 3. Ясинський В.К., Лукашів Т.О. Стійкість за ймовірністю в цілому стохастичних динамічних систем випадкової структури з постійним запізненням // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів» (22-23 лютого 2013 р., м. Рівне). – 2013. – С. 100.
 4. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Стійкість за ймовірністю в цілому стохастичних динамічних систем випадкової структури з постійним запізненням // Волинський математичний вісник. Серія: Прикладна математика. – 2013. – Вип. 10 (191). – С. 140-151.
 5. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Асимптотична стохастична стійкість в цілому сильного розв’язку стохастичних диференціал-льних рівнянь Іто-Скорохода випадкової структури // Буковинський математичний журнал. – Т. 1, № 1-2. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2013. – С 96-102.
 6. Калинюк А.М., Лукашів Т.О. Стійкість у середньому квадратич-ному стохастичних динамічних систем випадкової структури Іто-Скорохода із зовнішніми марковськими перемиканнями // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 8. – С. 68-77.
 7. Ясинський В. К., Лукашів Т. О. Стабілізація стохастичних дифузійних динамічних систем випадкової структури : монографія – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2013. – 136 с.

2012

 1. Лукашів Т.О., Нікітін А.В. Про асимптотичну поведінку розв’язків систем стохастичних диференціальних рівнянь з пуассоновими збуреннями і марковськими параметрами // Журн. обчисл. та прикл. матем. – 2012, № 1(107). – С. 135–145.
 2. Лукашів Т.О. Про існування оптимального керування для задачі стабілізації лінійних стохастичних динамічних систем випадкової структури із зовнішніми марковськими перемиканнями // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Т. 3. В. 1. – Чернівці: ЧНУ, 2012.– С. 81–86.
 3. Лукашив Т.О., Никитин А.В. Об устойчивости в бреднем квадратическом в целом управляемых стохастических динамических систем случайной структуры с пуассоновыми возмущениями // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2012). – Brno, Czech Republic, – 2012.– Р. 168-169.
 4. Лукашів Т.О., Нікітін А.В. Про стійкість за ймовірністю в цілому керовних стохастичних динамічних систем випадкової структури з пуассоновими збуреннями стохастичними динамічними системами Іто-Скорохода зі скінченною післядією // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2012). – Mukachevo, Ukraine, – 2012.– Р. 149-151.
 5. 64. Лукашів Т.О., Храб М.В. Про існування оптимального керування для задачі стабілізації лінійних стохастичних динамічних систем з марковськими параметрами // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции “Современные направления теоретических и прикладных исследований’ 2012”. – Выпуск 1. Том 10. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – 112-538 – С.34–36.
 6. Лукашів Т. О., Нікітін А.В. Стійкість розв’язків систем стохастичних диференціально-різницевих рівнянь з марковськими параметрами і пуассоновими збуреннями // Журнал обчислювальної і прикладної математики. – 2012. – № 2 (108). – С. 155-164.
 7. Обчислювальна практика: Методичні вказівки / уклад. І.В. Юрченко, Т.О. Лукашів. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 28 с.

2011

 1. Лукашів Т.О., Чабанюк Я.М., Ясинський В.К. Про асимптотичну поведінку розв'язків систем стохастичних диференціально-різницевих рівнянь з марковськими параметрами //Вісник Національного університету "Львівська політехніка", серія "Фізико-математичні науки". 2011.– № 696,–С.75 – 80.
 2. Лукашів Т.О., Данелюк Л.В. Про асимптотичну стійкість в середньому квадратичному в цілому систем стохастичних диференціально-різницевих рівнянь з марковськими параметрами // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции “Современные направления теоретических и прикладных исследований’ 2011”. Том 8. Физика и математика.– Одесса: Черноморье, 2011.– С.4–5.
 3. Ясинський В.К., Лукашів Т.О. Про асимптотичну стохастичну стійкість в цілому систем стохастичних диференціально-різницевих рівнянь з випадковою структурою // XV International Conference “Dynamical System Modelling and Stability Investigation” (May 25-27, 2011, Kiev, Ukraine). Abstracts of conference reports.– Kiev, 2011.– P.146.
 4. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Асимптотична стійкість в середньому квадратичному в цілому систем стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з марковськими параметрами // XVII International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2011)” (Skhidnytsia, May 23-27, 2011). Abstracts. – К.: Освіта України, 2011. – С. 126-128.
 5. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Асимптотична стохастична стійкість в цілому систем стохастичних диференціально-різницевих рівнянь з марковськими параметрами // XVIII International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2011)” (Yalta, September 19-23, 2011). Abstracts. – Київ, 2011. – С. 110-111.
 6. Лукашів Т.О., Малик І.В. Математичні моделі мікро- і макроекономіки. Лабораторний практикум. Чернівці: ЧНУ, 2011.– 64 с.

2010

 1. Лукашів Т.О. Про експоненціальну стійкість в середньому квадратичному розв’язків лінійних динамічних систем випадкової структури з параметричними збуреннями // Вiсник Київського унiверситету. Сер. фіз.-мат. науки.– Київ, 2010.– Вип.1.– С. 106-113.
 2. Лукашів Т.О. Про експоненціальну стійкість в середньому квадратичному розв’язків лінійних динамічних систем випадкової структури з марковськими збуреннями // Международная научно-практическая конференція «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2010» (15-26 марта, 2010, Одесса, Украина): сб. науч. тр. Т. 34. – Одесса : Черноморье, 2010. – С. 20–22.
 3. Лукашів Т. Необхідні та достатні умови експоненціальної стійкості в середньому квадратичному розв’язків лінійних динамічних систем випадкової структури з параметричними збуреннями // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Вип. 501: Математика. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010.– С. 52–60.
 4. Лукашів Т. О., Ясинський В.К. Про асимптотичну стійкість в цілому імпульсних стохастичних динамічних систем випадкової структури зі скінченною післядією // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2010) : міжнародна конференція (May 17-21, 2010, Lviv, Ukraine). – Львів, 2010. – С. 103–104.
 5. Лукашів Т. О., Ясинський В.К. Стійкість за ймовірністю в цілому імпульсних стохастичних динамічних систем випадкової структури зі скінченною післядією // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2010) : міжнародна конференція (October 4-8, 2010, Yalta, Ukraine). –Ялта, 2010. – С. 92–93.
 6. Царков Є.Ф., Лукашів Т.О. Про стійкість за ймовірністю в цілому імпульсних стохастичних динамічних систем випадкової структури з пуассоновими збуреннями // Міжнародна наукова конференція “Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури” (17–21 жовтня 2010 р., Чернівці). Тези доповідей.– Чернівці: Вид-во “Золоті литаври. – С. 156–157.
 7. Ясинський В.К., Лукашів Т.О. Про експоненціальну стійкість в середньому квадратичному розв’язків лінійних динамічних систем випадкової структури з марковськими збуреннями // Міжнародна наукова конференція “Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури” (17–21 жовтня 2010 р., Чернівці). Тези доповідей.– Чернівці: Вид-во “Золоті литаври.– С.173–174.
 8. Лукашів Т.О., Чабанюк Я.М., Ясинський В.К. Вибрані питання стійкості систем випадкової структури зі скінченною післядією з урахуванням зовнішніх марковських перемикань // Вісник Національного університету "Львівська політехніка", серія "Фізико- математичні науки" . 2010. - №601, - С.67-72.

2009

 1. Лукашив Т.О., Юрченко И.В., Ясинский В.К. Метод функций Ляпунова исследования устойчивости стохастических систем Ито случайной структуры с импульсными марковскими переключениями. I. Общие теоремы об устойчивости импульсных стохастических систем // Кибернетика и системный анализ. – 2009.– № 2. – С. 135-145.
 2. Лукашив Т.О., Юрченко И.В., Ясинский В.К. Метод функций Ляпунова исследования устойчивости стохастических систем Ито случайной структуры с импульсными марковскими переключениями. II. Устойчивость по первому приближению импульсных стохастических систем с марковскими параметрами // Кибернетика и системный анализ. – 2009.– № 3. – С. 146-158.
 3. Лукашив Т.О., Ясинский В.К., Ясинский Е.В. Стабилизация стохастических динамических систем с импульсными марковскими переключениями и параметрами. Часть 1. Устойчивость стохастических систем с марковскими параметрами // Проблемы управления и информатики. – 2009.– № 1. – С. 5-28.
 4. Лукашив Т.О., Ясинская Л.И., Ясинский В.К. Стабилизация стохастических динамических систем с импульсными марковскими переключениями и параметрами. Часть 2. Стабилизация динамических систем случайной структуры с внешними марковскими переключениями // Проблемы управления и информатики. – 2009.– № 2. – С. 14-29.
 5. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Асимптотична стохастична стійкість в цілому систем випадкової структури з імпульсними марковськими перемиканнями // International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2009)”. (April 27-30, 2009, Skhidnytsia, Ukraine). Abstracts. – Kyiv: KNU, 2009. – С. 125-126.
 6. Лукашів Т. Достатні умови стабілізовності лінійних стохастичних систем випадкової структури із зовнішніми марковськими перемиканнями // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Вип. 485: Математика. – Чернівці : Рута, 2009.– С. 35–40.
 7. Лукашів Т. О., Ясинський В.К. Стійкість в середньому квадратичному систем випадкової структури з імпульсними марковськими перемиканнями // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2009) : міжнародна конференція (October 5-9, 2009, Kamyanets-Podilsky, Ukraine). – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 77–78.
 8. Лукашив Т.О., Ясинский В.К. О стабилизации стохастических дифференциальных уравнений с импульсными марковскими переключениями и параметрами // Міжнародна конференція до 100-річчя М.М. Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди (8–13 червня 2009 р., Чернівці). Тези доповідей.– Чернівці: Книги–ХХІ, 2009.– С.212–213.
 9. Lukashiv T.O., Yurchenko I.V., Yasinskii V.K. Lyapunov function method for investigation of stability of stochastic Ito random-structure systems with impulse Markov switchings. I. General theorems on the stability of stochastic impulse systems // Cybernetics and Systems Analysis.– 2009.– Vol. 45, № 2.– P.281-290.
 10. Lukashiv T.O., Yurchenko I.V., Yasinskii V.K. Lyapunov function method for investigation of stability of stochastic Ito random-structure systems with impulse Markov switchings. II. First-approximation stability of stochastic impulse systems with markov parameters // Cybernetics and Systems Analysis.– 2009.– Vol. 45, № 3.– P. 464-476.
 11. Lukashiv T.O., Yasinskiy V.K., Yasinskiy E.V. Stabilization of Stochastic Diffusive Dynamical Systems with Impulse Markov Switchings and Parameters. Part I. Stability of Impulse Stochastic Systems with Markov Parameters //Journal of Automation and Information Sciences.– 2009.– Vol. 41, № 2.– P.1-24.
 12. Lukashiv T.O., Yasinskaya L.I., Yasinskiy V.K. Stabilization of Stochastic Diffusive Dynamical Systems with Impulse Markov Switchings and Parameters. Part II. Stabilization of Dynamical Systems of Random Structure with External Markov Switchings //Journal of Automation and Information Sciences.– 2009.– Vol. 41, № 4.– P.26-42.
 13. Береза В.Ю., Лукашів Т.О. Про існування сильних розв’язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з інтегралом Скорохода // Науковий вісник Ужгородського університету, 2009, Вип. 18, -С. 13-24.
 14. Береза В.Ю., Лукашів Т.О. Стохастичні функціонально-диференціальні рівняння з пуассоновими збуреннями і ймовірносні інтегральні контрактори // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 454. Математика. – Чернівці: Рута, 2009.– С.5–13.

2008

 1. Лукашив Т.О., Ясинская Л.И., Ясинский В.К. Синтез оптимального управления линейными стохастическими динамическими системами с конечным последействием и пуассоновскими возмущениями // Проблемы управления и информатики.– 2008.– №5.– С.39–54.
 2. Лукашів Т.О. Наближений синтез оптимального керування системами стохастичних диференціально-функціональних рівнянь Іто-Скорохода з малим параметром // Математичний вісник НТШ: Зб. наук. пр.– Львів-Чернівці: Рута, 2008.– Т.5.– С.127–135.
 3. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Наближений синтез оптимального керування системами стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода з малим параметром // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр.– Чернівці: Прут, 2008.– Вип.15.– С.169–176.
 4. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Про асимптотичну стохастичну стійкість в цілому системи випадкової структури з імпульсними марковськими перемиканнями // Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали Х міжнародної науково-технічної конференції (20–24 травня 2008 р., Київ, Україна).– Київ: НТУУ “КПІ”, 2008.– С.101.
 5. Лукашів Т.О., Ясинська Л.І., Ясинський В.К. Стабілізація імпульсних динамічних систем випадкової структури // Міжна¬род¬на конференція «Problems of decision making under uncertainties PDMU 2008».– Crimea (Novy svit). – Новий світ (Крим), 2008.– С.88–89.
 6. Береза В.Ю., Малик І.В. Лукашів Т.О. Про існування розв’язку стохастичного диференціально функціонального рівняння нейтрального типу Іто-Вольтерри // Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука (15–17 травня 2008 р., Київ). Матеріали конференції.– К.: ТОВ Задруга, 2008.– С.27.
 7. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Асимптотична p-стійкість в цілому системи випадкової структури з імпульсними марковськими перемиканнями // Девятая Крымская Международная Математическая школа MFL–2008 «Метод функций Ляпунова и его приложения» (Украина, Крым, Алушта, 15–20 сентября 2008 г.). Тезисы докладов.– Симферополь, 2008.– С.102.
 8. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Про стабілізацію стохастичних динаміч¬них систем з імпульсними марковськими переключеннями // Конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та суміжні питання” на честь 90-річчя з дня народження Й.І. Гіхмана (Україна, Умань, 24–26 травня 2008 р.).– Умань, 2008.– С.45–46.
 9. Лукашів Т.О., Ясинська Л.І. Стійкість за ймовірністю в цілому системи випадкової структури з імпульсними марковськими перемиканнями // Конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та суміжні питання” на честь 90-річчя з дня народження Й.І. Гіхмана (Україна, Умань, 24–26 травня 2008 р.).– Умань, 2008.– С.46–47.
 10. Лукашів Т.О., Ясинська Л.І., Ясинський В.К. Стабілізація розв’язку стохастичного диференціального рівняння дифузії з марковськими параметрами і перемиканнями // Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції “Нелінійні проблеми аналізу” (Україна, Івано-Франківськ, 10–12 вересня 2008 р.). Тези доп.– Івано-Франківськ: Плай, 2008.– С.55.
 11. Lukashiv T.O., Yasinskaya L.I., Yasinskiy V.K. Synthesis of the Optimal Control for Linear Stochastic Dynamical Systems with Finite Aftereffect and Poisson Disturbances//Journal of Automation and Information Sciences.– 2008.– Vol. 40, № 10.– P.22-37.

2007

 1. Лукашів Т.О., Ясинська Л.І., Ясинський В.К. Достатні умови оптимальності стохастичних динамічних систем з скінченною післядією і з пуассоновими збуреннями // Крайові задачі для дифе¬ренціальних рівнянь: Зб. наук. пр.– Чернівці: Прут, 2007.– Вип.15.– С.189–197.
 2. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Про розв’язок системи рівнянь Ріккаті для побудови оптимального керування лінійними стохастичними системами з скінченною післядією і пуассоновими збуреннями // Праці міжнародного симпозіуму “Питання оптимізації обчислень (ПОО–ХХХIII)”, присвяченого 50-річчю створення Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (Україна, Крим, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 23–28 вересня 2007 р.).– К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2007.– С. 175–176.
 3. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Про розв’язок системи рівнянь Ріккаті для побудови оптимального керування лінійними стохастичними системами з скінченною післядією і пуассоновими збуреннями // Праці міжнародного симпозіуму “Питання оптимізації обчислень (ПОО–ХХХIII)”, присвяченого 50-річчю створення Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (Україна, Крим, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 23–28 вересня 2007 р.).– К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2007.– С. 175–176.
 4. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Про наближений синтез оптимального керування системами стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода з малим параметром // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2007). – Chernivtsi, – 2007. p.p. 168-169.

2006

 1. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Про оптимальне керування стохастичними динамічними системами з скінченною післядією // Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2006). – Skhidnytsia, – 2006. p.p. 122-123.
 2. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Задача оптимального керування стохастичними динамічними системами з скінченною післядією // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології” (17-19 травня 2006 р.). – Чернівці: Рута, 2006. С. 123-125.
 3. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Побудова оптимального керування стохастичних динамічних рівнянь з післядією та пуассоновими збуреннями // International Scientific Conference “Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications” (Uzhgorod, Ukraine, September 18–23, 2006). Abstracts.¬– P.64–65.
 4. Лукашів Т., Нікітін А., Ясинський Є. Вибір керування нульового наближення до оптимального керування квазілінійних стохастичних динамічних систем з малим параметром // International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU–2006)”. (September 18–23, 2006, Alushta, Ukraine). Abstracts.– Alushta, 2006.– P.136-137.
 5. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Наближений синтез оптимального керування динамічних стохастичних рівнянь з післядією та малим параметром // International Conference “Differential Equations and its Applications”, dedicated to the 60th anniversary of the Differential Equation Department of Chernivtsy Yuriy Fed’kovych National University and to the commemoration of Professor Eidelman S.D. (October 11-14, 2006, Chernivtsi, Ukraine). Book of abstracts.– P.94.
 6. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Проблема синтезу оптимального керування лінійними стохастичними динамічними системами з скінченною післядією і пуассоновими збуреннями // Тези доповідей Восьмої Кримської Міжнародної Математичної Школи МФЛ – 2006 «Метод функцій Ляпунова та його застосування» (10-17 вересня 2006 р., Крим, Алушта). – Таврійський національний університет. – Сімферополь: ДіАйПі, 2006. – C.103.

2005

 1. Лукашів Т.О. Побудова оптимального керування лінійними стохастичними динамічними системами зі скінченною післядією і пуассоновими перемиканнями // Міжнародна конференція “Диференціальні рівняння та їх застосування”. Тези доповідей. Київ. – 2005. С. 63.
 2. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Стохастичні функціонально-диференціальні рівняння з пуассонівськими збуреннями і ймовірносні інтегральні контрактори // International Conference "Modern Problems and New Trends In Probability Theory" (Chernivtsi, Ukraine, June 19¬–26, 2005). Abstracts ІІ.– P.16.

2004

 1. V. Yasinsky, T. Lukashiv. Optimal Linear Filtration of the Stochastic Systems with Poisson Switchings // 3rd International Conference “Aplimat”,Bratislava. – 2004. Part II.– p.p. 1019-1023.
 2. V. Yasinsky, T. Lukashiv. Optimal linear filtration for the systems of stochastic differential equation with Poisson switchings // Theory of Stochastic Processes. Kyiv.– 2004. Vol. 10 (26), no. 1-2. p.p. 184-192.
 3. Т. Лукашів. Стохастичні функціонально-диференціальні рівняння з пуассоновими збуреннями і ймовірносні інтегральні контрактори // Матеріали студентської наукової конференції (12-13 травня 2004 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2004. С. 425-427.
 4. Ясинський В.К., Ясинська Л.І., Лукашів Т.О. Оптимальне керування стохастичними динамічними системами з скінченною післядією і пуассоновими перемиканнями // Prediction and Decision Making under Uncertainties (PDMU–2004). – Ternopil, – 2004. p.p. 201-203.
 5. Ясинський В.К., Лукашів Т.О. Про розв’язок стохастичного інтегро-функціонального рівняння з пуассоновими збуреннями // Тезисы докладов конференции “Метод функций Ляпунова и его приложения”. Симферополь. – 2004. С. 166-167.
 6. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Застосування інтегральних контракторів для вивчення властивостей сильних розв’язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь Іто-Скорохода // Матеріали конференції “Функціональні методи в теорії наближень, теорії операторів, стохастичному аналізі та статистиці”. Київ. – 2004. С. 203-205.
 7. Лукашів Т.О., Ясинський В.К., Ясинський Є.В. Синтез оптимального керування лінійними стохастичними динамічними системами зі скінченною післядією і пуассоновими перемиканнями // Міжнародна конференція, присвячена 125 річниці від дня народження Ганса Гана. Тези доповідей. Чернівці. – 2004. С. 54-56.
 8. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Про розв’язок стохастичного інтегро-функціонального рівняння з пуассоновими збуреннями // Eight International School on Matematical and Statistical Methods in Economics, Finance and Insurance (September 2004 (Laspi, Crimea, Ukraine)). Kyiv. – 2004. p.p. 23-24.

2003

 1. Лукашів Т.О. Нелокальна параболічна крайова задача для параболічно-го рівняння другого порядку з необмеженими коефіцієнтами // Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). Природничі науки. – Чернівці: Рута, 2003. С. 443-445.

 

Бібліографічний перелік публікацій

Рейтингові вітчизняні видання

 1. Chorna I.V., Dronik G.B., Lukashiv T.O., Yuzkova V.D. Oxidatively modified proteins in kidneys of rats fed with glyphosate-resistant genetically modified soybean and the herbicide Roundup // Regulatory Mechanisms inBiosystems. – 10(3), 2019 – P. 40-46.
 2. Byrka M.F., Sushchenko A.V., Lukashiv T.O. Components of ICT competence of teachers of mathematics and informatics // Information Technologies and Learning Tools. – 2019. – Vol. 74, No. 6. – P. 225-237. 

Фахові видання

 1. Лукашів Т.О., Якозина В.Е. Різницева модель динаміки популяції з марковськими параметрами і перемиканнями // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 8, випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – С. 60-64.
 2. Лукашів Т.О. Оптимальне керування дискретних систем з невизначеностями  та марковськими параметрами і перемиканнями // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 8, випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – С. 56-62.
 3. Іванчук М.А., Малик І.В., Кнігніцька Т.В., Лукашів Т.О. Статистичний аналіз відносних величин у медицині // Клінічна та експериментальна патологія. – 2019. – Т. 18, №4(70). – С.109-114.

Міжнародні українські матеріали конференцій

 1. В. Ясинський, I. Юрченко, I. Дорошенко, Т. Лукашiв. Достатнi умови iснування функцiонала Ляпунова-Красовського для стохастичної динамiчної системи випадкової структури зi скiнченною пiслядiєю // Сучаснi проблеми математики та її застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях: Матерiали мiжнар. наук. конф., присвяч. 50-рiччю факультету математики та iнформатики ЧНУ (17–19 вересня 2018 р.). – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2018. – С. 115.
 2. Кнігніцька Т.В., Малик І.В., Лукашів Т.О. Алгоритми знаходження відстаней між часовими рядами // Праці VII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (Чернівці, 11-14 жовтня 2018 р.). – Чернівці: Вид. дім «Родовід», 2018. – С. 27-29.
 3. Лукашів Т.О., Винту Ю.В. Стійкість та робастне керування для систем з марковськими параметрами та невизначеностями // Праці VII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (Чернівці, 11-14 жовтня 2018 р.). – Чернівці: Вид. дім «Родовід», 2018. – С. 29-30.
 4. Лукашів Т.О., Крижний В.С. Про розв’язність системи диференціальних рівнянь Рікатті, породженої стохастичною динамічною системою випадкової структури з марковськими перемиканнями // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: праці VIII Міжнародної науково-практичної конференції (ПІКТ – 2019), м. Чернівці, 03–06 жовт. 2019. Чернівці: Черн. нац. ун-т, 2019. – С. 34.
 5. Лукашів Т.О., Куцеля Р.Р. Розробка процесу авторизації з використанням aes256 і rsa2048 для генерації та шифрування ключів // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: праці VIII Міжнародної науково-практичної конференції (ПІКТ – 2019), м. Чернівці, 03–06 жовт. 2019. Чернівці: Черн. нац. ун-т, 2019. – С. 58-59.
 6. Малик І.В., Кнігніцька Т.В., Лукашів Т.О., Кнігніцька-Фокшек М.В. Застосування методів машинного навчання до визначення сумісності між донорами та реципієнтами // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині» (м. Чернівці, 27 листопада 2019 р.). – Чернівці: БДМУ, 2019. – С. 177-179.
 7. Наварчук Н.М., Лукашів Т.О. Застосування програми RStudio у вивченні морфологічних параметрів шийки матки // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині» (м. Чернівці, 27 листопада 2019 р.). – Чернівці: БДМУ, 2019. – С. 179-180.
 8. Горбатенко М.Ю., Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Проблема оптимальної стабілізації стохастичної динамічної системи випадкової структури з пуассоновими збуреннями і марковськими перемиканнями // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: праці IX Міжнародної науково-практичної конференції (ПІКТ – 2020), м. Чернівці, 28-31 жовтня 2020. – Чернівці : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – C. 73-74.
 9. Дорошенко I., Лукашiв Т., Юрченко I., Ясинський В. Стохастична рiзницева модель динамiки популяцiї з марковськими параметрами i перемиканнями // Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т, 2020. – С. 120-121.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Пустильник Н. (наук. кер. – Лукашів Т.О.) Порівняльний аналіз пакетів EXCEL, RSTUDIO, SPSS та MINITAB при використанні їх під час статистичної обробки даних // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 41-42.
 2. Клапащук А. (наук. кер. - Лукашів Т.О.) Економетричні моделі з порушенням умов Гаусса-Маркова // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 27-28.
 3. Паламарюк І. (наук. кер. - Лукашів Т.О.) Лінійні моделі з ознакою автокореляції // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 59-60.
 4. Пустильник Н. (наук. кер. - Лукашів Т.О.) Використання обмежених машин Больцмана при розпізнаванні зображень // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національ­ного університету (22-23 квітня 2020 року). Факультет математики та інформатики. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2020. – С. 71-72.